Prindi

Tehnoökoloogia vilistlase lõputöö poster Tartu konverentsi stendil12.11.2012

Tehnoökoloogia õppekava üliõpilased osalesid 08.11.2012 Tartus konverentsil „Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine, TEUK XIV“. Ettekandmisele tuli 11 suulist ettekannet, lisaks oli esitatud hulgaliselt stendiettekandeid, mille teemad varieerusid biogaasist kuni hoonete elektrisüsteemide innovatsioonideni.

Stendiettekannete hulgas oli tehnoökoloogia 2012. a vilistlase Pärtel Niitaru lõputöö põhjal valminud poster „Biometaan transpordikütusena ja surugaasiballoonide kasutamine sõidukites“. Teemakohane artikkel ilmus samuti konverentsi kogumikus http://tek.emu.ee/teuk-konverentsid/teuk-kogumikud/.

Suulised ettekanded jagasid päeva kaheks – päeva esimeses pooles keskenduti üldisematele ülevaadetele, näiteks tuuleenergia ühistutest ning kaugkütte tulevikuperspektiividest ning päeva teise poole sisustasid teaduslikumad ettekanded, alates tuulegeneraatorite magnetmootorite näitajatest kuni soojuspuuraukude mõjust põhjaveele. Päeva lõpetas elav diskussioon taastuvenergia rollist Eesti energiaportfellis.
Ettekannetega saab tutvuda http://tek.emu.ee/teuk-konverentsid/teuk-ettekanded/teuk-xiv-ettekanded/


  • Jaga: