Prindi

Tehnoökoloogid käisid NordPlusi projekti raames Islandil08.09.2010

Tehnoökoloogia õppetooli üliõpilased ja õppejõud osalevad teist aastat Tampere Rakenduskõrgkooli koordineeritavas NordPlus projektis. Kooliaasta alguses organiseeris Tampere Rakenduskõrgkooli NordPlusi koordinaator Marjukka Dyer õppekäigu Islandile, mille eesmärk oli tutvuda Islandi väga erilise loodusega, saada teadmisi hüdroenergia tootmisest kasutades liustike ja koskede vett ning elektri tootmisest geotermaalsoojust kasutades.

Nord Plusi projekti eesmärk on pakkuda üliõpilastele ja õppejõududele täiendusõppe võimalusi, avardada silmaringi õpitava eriala uurimisvaldkonda silmas pidades. Projekti rahastavad põhjamaad. Möödunud aasta oktoobris korraldas õppetool Tallinnas Islandi Akureyri ja Reykjaviki Ülikooli üliõpilastele, Soome rahvusvahelisele üliõpilaste grupile ja TTK tehnoökoloogia teise kursuse üliõpilastele õppekäigud erinevatesse Eesti piirkondadesse, mis keskkonna seisukohalt on huvipakkuvad.

Islandi õppekäigu kokkuvõtteks tuleb üliõpilastel kirjutada aruanne. Selleks jagati üliõpilased kuude gruppi ja igas grupis on tudengeid nii Eestist kui Soomest. Viimasel õhtul Keflavikis oli gruppidel mõni tund aega planeerida, kuidas nad oma aruande esitavad ja millist osa nähtust keegi kajastab. Kuulasime üliõpilaste nägemust oma töö kohta. Kõik vahetavad ka omavahel informatsiooni, sest aruandesse tuleb otsida täiendavaid materjale Akureyri ja Reykjaviki ülikoolide materjalidest ning külastatud objektide kodulehekülgedelt.

Projekti jätkumine sõltub selle eelnevate etappide edukast läbimisest, mis nõuab vastutustundega kohustuste/aruannete täitmist ja ka projekti formaalsuste vormistamist.
(ülevaate tegi professor Viiu Sillaste)


  • Jaga: