Prindi

Terase tehnoloogiapäev andis üliõpilastele uut infot10.03.2011

TTKs toimus 03.03.2011 Eesti Teraskonstruktsiooniühingu ja Tallinna Tehnikakõrgkooli  korraldatud terase tehnoloogiapäev. Esimene sarnane üritus toimus mais 2008. Terasepäevale oli kogunenud sadakond kuulajat, neist üle poole moodustasid TTK üliõpilased.
Vigade vältimisest õhukeseseinaliste terastoodete kasutamisel rääkis Kaupo Pertel (Ruuki Products AS). Anu Kuuse (Inspecta Estonia OÜ) teema käsitles teraskonstruktsioonide tulekaitsekatteid. Teraskonstruktsioonide tulekaitse meetoditest praktikas tegi ülevaate Elari Jürgen (Tefire Group OÜ). Priit Luhakooder TTÜst rääkis teemal „Ehitusinfo mudel. Kas ühest mudelist piisab?“  Indrek Jõgisoo (WMT Ehitus AS) käsitles teraskonstruktsioonide tootmise ja paigalduse tehnoloogilisi võimalusi.
Kuulajatelt saadud valdavalt positiivse tagasiside põhjal võib tehnoloogiapäeva lugeda kordaläinuks ja eriti üliõpilastele vajalikuks. Eesti Teraskonstruktsiooniühing näitas asjatundlikkust teemade ja esinejate valikul ning kava kui terviku kokkupanekul.
Terasepäeva korraldamist on kavas kindlasti jätkata. (ülevaate tegi Andres Kuningas)


  • Jaga: