Prindi

Tööõpetuse õpetajad tutvusid arvjuhtimise kompetentsuskeskusega02.05.2011

Mehaanikateaduskond tutvustas 26.04.2011 esmakordselt Leonardo da Vinci uuendussiirde projekti „Arvjuhtimise kompetentsuskeskus virtuaaltarkvara kasutamisega“ raames väljatöötatud arvjuhtimise seadmete käsitsemise virtuaalset õpikeskkonda. Üritusel olid oodatud osalema Eesti koolide tööõpetuse õpetajad.

Dekaan Vello Vainola andis ülevaate mehaanikateaduskonna erialadest, viidi läbi ringkäik õppelaborites ja dotsent Valdur Veski tutvustas põhjalikult arvjuhtimise virtuaaltarkvaraga õpikeskkonda (CAD/ CAM/ CNC) ning viis läbi virtuaalreisi töökotta. Assistent Tavo Kangru näitas, kuidas SYMplus tarkvarapaketi abil saab luua detaili geomeetria, määrata töötlemistehnoloogia (samm-sammult, kuidas toorikust valistada detail, määrates kindlaks lõikeriistad, töötlemise tehnoloogilised parameetrid jne), genereerida detaili valmistamise juhtprogramm, simuleerida töötlemist arvutis.

Osalenud tööõpetuse õpetajate sõnul pakuks selline virtuaalne õpikeskkond huvi kindlasti paljudele põhikoolidele, kuna õpikeskkond on mänguliselt üles ehitatud ja aitaks eriala valikul otsust langetada õpilastel, kes juba põhikoolis tunnevad huvi mehaanika erialade vastu.
Samuti leidsid osalejad, et üritusel nähtud demonstratsioone ja ettekandeid võiks TTK mehaanikateaduskond tutvustada erinevates maakondades, karjäärimessidel ja kutsesuunitlusega ürituste korraldamisel koolides.

Ühiselt jõuti järeldusele, et 2011 sügisel lõppevale projektile „Arvjuhtimise kompetentsuskeskus virtuaaltarkvara kasutamisega“ tuleks mehaanikateaduskonnal kirjutada jätkuprojekt, kuhu kaasata erinevad Eesti põhi-, kesk- ja kutsekoolid ning erialaliidud. (Ülevaate tegid Kirke Kaljula ja Valdur Veski)


  • Jaga: