Prindi

Töötutele suunatud METLOG projekt täitis eesmärgi07.01.2012

TTKs lõppenud METLOG projekti peamiseks eesmärgiks oli töötute tööhõivesse toomine, mis õnnestus planeeritud mahus, kuna projekti toel on praeguseks tööle rakendunud ca 80% projekti koolitusprogrammides osalejast.05.01.2012 toimunud lõpuseminaril tutvustati Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.3.1 kaasrahastatava projekti “METLOG projekt – töötute kompleksne koolitamine ning tööle rakendamine masina- ja metallitööstuse ning logistika valdkondades“ eesmärke, peamisi läbiviidud tegevusi ning tulemusi. Projekti põhieesmärgiks oli töötute – sh vanemaealiste, puudega inimeste ning mitte-eestlaste – tööhõivesse toomine läbi masina- ja metallitööstuse ning logistika valdkonna koolituste läbiviimise paralleelselt ettevõtluse- ja keelekoolituste ning kompleksse nõustamisega.

METLOG projekti raames töötati välja 4 spetsiaalselt töötutele suunatud koolitusprogrammi (ekspedeerija, keevitaja, CAD-projekteerija ja CNC pingi operaatori erialal), milles osalemiseks oli konkurss koostöös Eesti Töötukassaga ning teavitusele interneti- ja paberväljaannetes väga suur.
Kokku valiti koolitusprogrammides osalema 122 osalejat, kellest 96 lõpetas koolituse edukalt ja sai koolitusprogrammi läbimist tõendava tunnistuse.

Keevitaja kutsekvalifikatsiooni sai 14 keevitajat, APJ metallilõikepingi operaatori kutsekvalifikatsioon omistati 15 osalejale ja ekspedeerija rahvusvahelise FIATA koolitustunnistuse sai 5 osalejat.

Projekti raames tegeleti aktiivselt veel individuaalse nõustamistegevusega (sh ettevõtluse alustamise alase nõustamisega). Projekti raames pakuti tuge ka pärast tööle saamist erialase ning psühholoogilise nõustamise näol.


  • Jaga: