Prindi

TTK alustab töötute koolituse projekti Metlog14.06.2010

TTK alustab tööd töötute koolituse projektiga METLOG, mis on suunatud töötute komplekssele koolitamisele ning töölerakendamisele masina- ja metallitööstuse ning logistika valdkondades.

Euroopa Sotsiaalfondi toetusel käikumineva projekti peaeesmärgiks on töötute tööhõivesse toomine läbi masina- ja metallitööstuse ning logistika valdkonna koolituste läbiviimise paralleelselt ettevõtluse- ja keele¬koolituste ning kompleksse nõustamisega. Projekti sihtgruppi kuuluvad ka vanemaealised, puudega inimesed ja mitte-eestlased. Projekti partnerid on Eesti Masinatööstuse Liit ning Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon. Koostööpartnerite nimekirjas on Eesti Töötukassa ja Eesti Puuetega Inimeste Koda. Projekti juhib InterActProjektid & Koolitus OÜ.

Avaseminaril 11.06.2010 anti ülevaade projekti eesmärkidest, sihtgruppidest, peamistest tegevustest ning oodatavatest tulemustest. METLOG projekti raames viiakse ellu 4 töötutele suunatud koolitusprogrammi (ekspedeerija, keevitaja, CAD-projekteerija ja CNC pingi operaator), mille valikul on lähtutud tööjõu vajaduse pikaajalisest prognoosist.

Projekti oodatakse osalema nii lühi- kui pikaajalisi töötuid, mitte-eestlasi ning vanemaealisi. Projekti raames tagatakse igakülgne ligipääs koolitustele ka füüsilise erivajadusega inimestele. Mitte-eestlastel on võimalus projekti raames lisaks erialakoolitustele osaleda ka erialase eesti keele õppes. Kõik osalejad läbivad erialakoolituste järgselt ühekuulise tööpraktika. Osalejate maksimaalse rakendumise tagamiseks on läbi projekti planeeritud nii töölerakendumise kui ettevõtluse alustamise alane individuaalne nõustamine, sh ka järelnõustamine kolme kuu jooksul peale töölerakendumist.

Täpsem informatsioon: www.tktk.ee/metlog.


  • Jaga: