Prindi

TTK arhitektuuri ja keskkonnatehnika ning ehitusteaduskondade koostöös toimus workshop04.09.2007

TTK arhitektuuri ja keskkonnatehnika ning ehitusteaduskondade koostöös toimus workshop, mille külaline oli Euroopa üks tuntumaid terasekonstruktoreid Stefan Polonyi. Polonyi on Saksamaal töötav ungarlane, kes paistab silma intelligentsete konstruktsioonidega, mis on valminud arhitekti ja inseneri koostöös.Tema töö eripäraks on esteetiliselt ilusad konstruktsioonid, näiteks õrnad ja elegantsed jalakäijate sillad. Arhitektuuri õppetooli juhataja professor Irina Raua ja Stefan Polonyi ühistöös valmis ka jalakäijate silla projekt Kalamaja ühendamiseks rannaalaga, mis läheb arutamisele Tallinna linnavalitsusse. Üliõpilastel tuli õpikojas lahendada lauluväljakul laulukaare kõrval paikneva rohelise lava (Greenstage) katusekonstruktsioonid põhimõtte kohaselt – ehitus + skulptuur ja paigutada kõlakoda ka loodusesse. Koda pidi mahutama 5 kuni 7 tuhat inimest ja selle suurus ulatus 300 kuni 400 ruutmeetrini. Kokku osales õpikojas 10 neljaliikmelist töögruppi, mille koosseisus oli 3 rakendusarhitektuuri ja 1 hoonete ehituse õppekava üliõpilane. Professor Irina Raua sõnul oli tegemist intensiivse ajurünnakuga, mis kulges edukalt.

Üliõpilased said ülesande kätte alles teisipäeva õhtul, kolmapäeval käidi lauluväljakul kohapeal ja tutvuti olukorraga. Õpikoja eesmärk oli juhendajatega läbi mõelda konstruktsioonid ja arutada Euroopa ühe tuntuma konstruktoriga oma ettepanekuid. Oma ideede vormistamiseks (maketid, joonised, videoprojektsioonid, multimeedia) oli üliõpilastel aega 2 ja pool päeva, siis oli vaja seda juba tutvustada.
Stefan Polonyi hinnangul oli kõikides kavandites huvitavaid ideid, millega saaks edasi töötada. Kuna ei olnud vaja rahanumbritest mõelda, siis ei ahistanud miski tegijate fantaasiat. Erinevaid variante oli ülesande lahendamisel 3 – peita katus maastikusse, looduslikud vormid ja geomeetrilised vormid.
Esitlusel viibinud Tallinna Lauluväljaku juhataja Riho Rõõmus oli hämmastunud, et kahe päevaga jõuti nii põnevate tulemusteni. Üliõpilased on tema sõnul teinud tõsist tööd ideede vormistamisel ja oma täielikku favoriiti ta välja ei toonud vaid leidis, et kõik olid huvitava lahendusega. Rõõmuse sõnul peab selline ehitus olema polüfunktsionaalne, sest enam ei saa ehitada ainult üheks otstarbeks. Eestimaal on palju laululavasid, mida ei kasutata (muusikud veavad oma lava kaasa), tekib küsimus, miks? Projektidele hinnangu andmisel on otsustavad ka kõige väiksemad pisiasjad. Rõõmus kui muusik soovis üliõpilastele julgust, naeratust ja kõlavat häält oma ideede esitlemisel.
TTK rektor professor Arvi Altmäe sõnastas arhitektide arusaama, et arhitekti suurim vaenlane on insener. Polonyi puhul on tegemist tipptegijaga, kes mõistab arhitekti ja otsib staatikat. Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna dekaan professor Helli Sisask tänas juhendajaid ja üliõpilasi, kes tulid, tegid ja innustusid. Stefan Polonyi loengul ja õpikojas osalenud tudengid saavad meistri allkirjaga sertifikaadi. Nii Stefan Polonyi kui Riho Rõõmus soovisid õpikojas valminud tööde paljundusi endale. Rõõmuse sõnul on riik ja Tallinna linn võtnud kavasse renoveerida lauluväljak 2009. aasta üldlaulupeoks. Kes teab, ehk võib kunagi mõne valminud kõlakoja idee edasiarendatud kujul isegi teoks saada.


  • Jaga: