Prindi

TTK aupäev09.11.2007

TTK tähistas 9. novembril esimest korda kõrgkooli uut aupäeva, sest arhiiviandmetel sai kõrgkooli järjepidevuse ajalugu juurde 25 aastat. Aupäev algas Gaudeamuse helide saatel.Raamatukogu juhataja Sirje Turta ja kauaaegne õppejõud Rein Kalep kõnelesid TTK järjepidevusest aastast 1915. TTK kasvas koos Tallinna Polütehnikumiga välja Tallinna Linna Poeglaste Kommertskoolist, mis rajati 9. novembril 1915. Kooli ajaloo pikenemist korraga 25 aasta võrra kinnitas ka Tallinna Linnaarhiiv. TTK ajaloo ümbervaatamise ajendiks said 40ndate aastate vilistlased, kes ei olnud rahul TTK 65. aastapäeva tähistamisega 2005. a detsembris. Kommertskooli asutamiskuupäevaks loeti kokkuleppeliselt 9. novembrit uue kalendri järgi, kui Tallinna linnavalitsus võttis vastu otsuse kooli asutamise kohta. Seega on kool tegutsenud järjepidevalt 92 aastat.

Rektor Arvi Altmäe tänas vilistlasi Georg Ilvestit ja Helmut Pärnamäge (kauaaegne õppejõud), kes on kooli järjepidevuse uurimisel teinud ulatuslikku uurimistööd. Rektor heitis ülevaatlikku pilgu viimasele viieteistkümnele aastal, mil TTK on tegutsenud rakenduskõrgkoolina. Kõrgkool alustas siis 77 üliõpilasega. Rektori sõnul on kõrgkooli põhimõte areneda samm-sammult. Kui algul oli vaja pidevalt probleeme lahendada, siis oli iganädalane probleemnõukogu, mis on nüüdseks kasvanud üle arengunõukoguks. Praegu töötab kõrgkoolis 15 professorit, 2006. aastal registreeriti esimene kasuliku mudeli tunnistus. Milline on kooli tulevik, see sõltub sellest, mis ootavad meilt sidusrühmad: ühiskond, üliõpilased ja tööandjad. TTK ülesanne on õpetada õppima, resümeeris rektor.

Rektor Arvi Altmäe andis õppeprorektor Enno Lendile kätte professori ametimärgi ja tunnistuse 01.11.07, millega rektor nimetas Lendi logistikavaldkonna erakorraliseks professoriks.

Patendiameti peadirektor Matti Päts andis rektorile järjekorras teise kasuliku mudeli tunnistuse väikegabariidiliste ehituskonstruktsioonide ja mudelite katsestendi eest, mille autorid on TTK professor Jaan Rohusaar ja üliõpilane Siim Randmäe, kes on nüüdseks juba kõrgkooli lõpetanud.

Aktusel öeldi ka tänusõnu ettevõtetele, kes on toetanud kõrgkooli arengut. Kuldsponsori plaat anti Abplanalp Estee OÜ-le, kes kinkis 352260 krooni väärtuses KELLER koolitustarkvara mehaanikateaduskonnale Haasi keskuse loomiseks. Hõbesponsori tiitli pälvisid Aspi AS, AS Teede REV-2, Talter AS ja Maanteeamet, kes toetasid ehitusteaduskonda igaüks 60 000 krooniga laboriseadmete ostmiseks.

TTK nõunike kogu esimees akadeemik Anto Raukas õnnitles kõrgkooli oluliselt vanemaks saamise puhul. Raukas küsis, kus on Eesti aastal 2007, kust pärineb meie rikkus? Mitte tootmisest vaid laenurahadest. Innovatsioon investeeringuteta, millised on teadustöötajate palgad? Iga inseneri kohta tuleb tema sõnul 10 suhtekorraldajat. TTK töötab edukalt ja annab Raukase sõnul insenere.

Haridus- ja teadusministeeriumi nõunik Heli Aru kiitis TTKd tubliduse eest oma asja ajamisel. TTK on rakenduskõrghariduse eestvedajaid Eestis – aitäh ütlevad selle eest ettevõtjad. Suur soov, et seda tööd jätkate. Minister Tõnis Lukas on andnud võimaluse kasutada rahvusvahelises suhtluses TTK ingliskeelses nimetuses väljendit University of Applied Sciences, mis hõlmab rakendusuuringuid ja sellega seotud õpet. Õigusega kaasnevad Aru sõnul ka kohustused. TTK peab kõrgel hoidma oma positsiooni rakendusuuringutes ja arendustegevuses, ja teiseks intellektuaalse omandi kaitses.

Rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu nimel õnnitles TTK kollektiivi Mainori rektor Mati Lukas. Ehitusteaduskonna dekaan Jüri Tamm kinkis rektor Arvi Altmäele kuldse kiivri enda kaitsmiseks kuna rektor on kooli eesliinil,

Aupäeva lõpetas meeleolukas ühispidu Savijalakeste kontserdi ja rõivateaduskonna moeshow’ga.


  • Jaga: