Prindi

TTK avas Eestis ainulaadse teekonstruktsiooni katseseadme25.03.2011

TTK ehitusteaduskonna rajatiste õppetool avas 24.03.2011 Nõmme teel katseseadme, mis võimaldab kiiresti saada vastust küsimustele, kuidas alustes kasutatavad materjalid töötavad ja vastu peavad. Katseseadmelt eemaldas katte arendusprorektor Anne Kraav.

Kui siiani uuriti materjalide käitumist ja omadusi üksikult, teistest eraldi, või algatati aastatepikkune jälgimistöö mingi maantee näitel, siis nüüd on seda võimalik teha kompleksselt ja kiiresti. TKSS-2011 seadme valmimine esimesest ideest teostuseni võttis aega umbes poolteist aastat.
Olemasolevad uurimismeetodid võimaldasid uurida vaid mingi materjali üksikuid omadusi, arvestamata seda, kuidas ta toimib konstruktsioonis koostöös teistega ning ümbritsevate keskkonnatingimustega.
Teine võimalus oli ehitada katselõik kas täiesti eraldiseisvana või konkreetsele teele. Esimesel juhul on katsetamine äärmiselt kulukas ning teisel juhul liialt pikaajaline ja eksisteerib oht antud teelõik rikkuda.
TKSS-2011 koosneb siseruumi ehitatud metallkastist mõõtmetega 3,3×3,3×2,3(võimalik kuni 2,8m) vastavalt laiused ning sügavus. Olemas on niisutussüsteem, millega muuta niiskusrežiimi vastavalt vajadusele ning tulemas on külmutusseade modelleerimaks talviseid olusid. Koormust, mis on sarnane raskeveoki poolt tekitatuga, annab katseseadme peal hüdrosilinder. Konstruktsiooni sisse, erinevatesse kihtidesse paigaldatakse andurid monitoorimaks sealset olukorda, samuti kontrollimaks ettekirjutatud tingimuste täitmist (veetase- ja sisaldus, temperatuur).
Ehitatud simulatsiooniseade täidab suure tühimiku, mis oli nende kahe katsetamismeetodi vahel .

 

Katseseade valmis Euroopa Reginaalarengu Fondi  toetusel summas 210 781 eurot.


  • Jaga: