Prindi

TTK ettevõtluspäeva seminar tõi kokku saalitäie noori02.10.2013

Tallinna Tehnikakõrgkooli Tehnosiirdekeskus korraldas 01.10.2013 Tallinna Ettevõtluspäeva raames Viru Konverentsikeskuses seminari „Start-up ettevõtte loomine ja areng“, mis tõi kokku saalitäie ettevõtlikke noori. Seminari sisuks oli Start-up ettevõtte meeskonna loomine, kontaktvõrgustiku kujundamine, investorite leidmine, elektrivormeli ehitamine ja sellega seotud ettevõtlusvõimalused. Sõna said start-up ettevõtja Rando Pikner (kokkukäiv elektriroller stigobike) ja Kristjan Maruste MTÜst Tudengi Vormel.Kristjan kutsus osalema erinevates ettevõtlusvormides, et luua võimalused enda rakendamiseks, kontaktide saamiseks ja keskkonna loomiseks. Ta soovitas ettevõtlust tehes unustada raha märk, edasi peab viima teine sund – töötahe, meeskond, emotsioon, mitte vaid see, kuidas rikkaks saada. Kristjani soovitus oli teha paeluvat ja leida inimesed, kellega seda teha! Oluline on leida need programmid ja kiirendid, juhatamaks, kuidas tööd teha.
Rando Pikner selgitas start-up ettevõtte olemust – kiiresti kasvav ettevõte– ja selle käivitumist. Rando soovitused – testi klienti ja, testi toodet. Rando sõnul on kõige paremad sellised ideed, mis lahendavad probleeme. Rando tõi välja erinevad võimalused rahastamise leidmiseks (Hackathonid, kiirendid, Ajujaht, Tehnopol, inkubaatorid, mentorprogrammid, EAS). .Ja ka ohud alustamisel (liigne koolitamine, liigne mentorlus, liigne tootearendus, liigne võrgustumine jne). Eeskätt tuleb Rando sõnul fokuseerida kliendile
2013. aasta ettevõtluspäeva läbiv teema on piirideta ettevõtlus, mille all võib käsitleda nii geograafiliste kui mõtteliste piirideta ettevõtlust. Teema andis päevaprogrammi kuuluvate ürituste korraldajaile hea võimaluse tutvustada piirideta ettevõtlust oma valdkonna spetsiifikast lähtuvalt, alustades valdkondadevahelisest koostööst või unistuste ettevõtlusest kuni piiride nihutamiseni mõtle kastist välja põhimõttel. Only sky is the limit!


  • Jaga: