Prindi

TTK ja Mainor Kõrgkooli ühiste kavatsuste protokolli allkirjastamine26.01.2007

Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Mainori Kõrgkooli rektorid Arvi Altmäe ja Mati Lukas ning õppeprorektorid Enno Lend ja Tauno Õunapuu kirjutasid alla ühiste kavatsuste protokollile, mille kohaselt luuakse võimalused omandada majandus- ja tehnikaalast rakenduskõrgharidust Mainori Kõrgkooli maakondlikes õppekeskustes 10 Eesti linnas.Kõrgkoolide ühine eesmärk on ühendada akadeemiline sünergia rakenduskõrghariduse kvaliteedi tõstmiseks. Mainori Kõrgkooli ja TTK üliõpilastel avaneb võimalus õppida üld- ja baasaineid esimesel õppeaastal koos kodule lähedal. TTK rektori Arvi Altmäe sõnul hakkab koostöö toimuma kolmel tasandil: esmalt tasemeõpe, teiseks täienduskoolituste pakkumine regiooniti ja perspektiivis ka ühiste õppekavade väljatöötamine. Samas kirjutasid rektorid ja Hiiu maavanem Hannes Maasel alla ühishuvide deklaratsioonile „Regionaalne kõrgharidusvajadus“, et parandada rakenduskõrghariduse piirkondlikku kättesaadavust. Maaseli sõnul on saareelaniku seisukohast oluline, et ka tehnika- ja tehnoloogiaalast kõrgharidust on võimalik omandada kodusaarel. Maasel tunnustas kõrgkoole innovaatilise lähenemise eest. Ühishuvide deklaratsioonile kirjutab lähitulevikus alla ka Ida-Viru maavanem Ago Silde.


  • Jaga: