Prindi

TTK ja Metropolia üliõpilased uurisid Helsingi kunstnike maja20.10.2011

07.-09.10.2011 toimus järjekordne TTK ning Helsingi Metropolia kõrgkooli vaheline rahvusvaheline koostööprojekt, mille jooksul hinnati Helsingi kunstnike maja seisukorda ja tehti ettepanekuid hoone renoveerimiseks. Projektist võttis osa kaheksa Soome tudengit ja kuus Eesti tudengit (Gerli Rüütel, Sigrid Mägi, Rauno Lõhmus, Auno Saare, Lauri Kivimeister ja Anre Kuldja).Esimesel päeval tutvuti objektiga ja tehti kokkuvõte nähtud probleemidest. Teine päev möödus intensiivselt auditooriumis, kus leiti lahendused renoveerimiseks. Kolmandal päeval kanti tööd ette ja koostati raport. Töö toimus inglise keeles kolmes rahvusvahelises rühmas: konstruktsiooni ja arhitektuuri rühm, kütte- ja ventilatsiooni rühm ning eelarvestamise rühm. Töö tulemuseks oli kokkuvõttev hinnang hoone seisukorrale: sobiliku kütte- ja ventilatsioonisüsteemi pakkumine, leiti vajalike renoveerimistöödele hinnad ning nende põhjal leiti tasuvusaeg kogu renoveerimisele.
Projektis osalenud said põhjalikumad teadmised renoveerimisest ning on kogemuse võrra rikkamad, sest projekt oli intensiivne ning lühikese aja jooksul tuli anda endast maksimum . Töö kõrvalt jagus üliõpilastel aega ka meelelahutuslikuks ettevõtmisteks koos Helsingi üliõpilastega.
Juhendajateks TTKst olid Leena Paap ning Pille Hamburg. (ülevaate tegi Gerli Rüütel)


  • Jaga: