Prindi

TTK kõikidel õppekavadel on tähtajatu õppe läbiviimise õigus20.06.2013

Tallinna Tehnikakõrgkooli kõikidel õppekavadel (kokku 13) on tähtajatu õppe läbiviimise õigus, mis tähendab, et TTK õppekavade puhul on hindamiskomisjoni hinnangul õppe kvaliteet tagatud.2012/2013. õppeaasta kevadsemestril läbisid TTK arhitektuuri ja ehituse õppekavagrupi õppekavad (rakendusarhitektuur, hoonete ehitus, teedeehitus, rakendusgeodeesia) hindamise, mille põhjal Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu otsustas 4. juunil teha haridus- ja teadusministrile ettepanek anda neile selle õppekavagrupi õppekavadele tähtajatu õppe läbiviimise ja diplomite väljastamise õigus.
Seega on Tallinna Tehnikakõrgkoolil tähtajatu õppe läbiviimise ja diplomite väljastamise õigus neljas õppekavagrupis, kokku kolmeteistkümnel õppekaval, see tähendab kõigil kõrgkooli poolt registreeritud õppekavadel:
arhitektuur ja ehitus (rakendusarhitektuur, hoonete ehitus, teedeehitus, rakendusgeodeesia);
keskkonnahoid (tehnoökoloogia);
tehnika, tootmine ja tehnoloogia (autotehnika, masinaehitus, tehnomaterjalid ja turundus, elektritehnika, rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia, rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus);
transporditeenused (transport ja logistika, raudteetehnika).


  • Jaga: