Prindi

TTK koostatud FIATA DIPLOMA õppekava sai FIATA poolt akrediteeringu18.10.2007

Tallinna Tehnikakõrgkooli koostatud FIATA DIPLOMA õppekava sai FIATA poolt akrediteeringu. 18.- 22. oktoobrini toimus Dubais ekspedeerijate maailmaorganisatsiooni FIATA aasta suurim kogunemine – FIATA Maailma Kongress 2007, millel osales osales ligi 900 rahvuslike assotsiatsioonide esindajat, ametnikku ja ettevõtjat.Eesti jaoks oli kongressist olulisemgi FIATA ABVT (kutseõppe nõukoja õppekavade akrediteerimise komisjon) kogunemine päev varem. FIATAs ollakse viimastel aastatel väga tõsiselt keskendunud sellele, et rahvusvaheline ekspedeerimine veelgi paremini toimiks. Ühe kvaliteedi tagamise vahendina nähakse kutseoskuste miinimumstandardi kehtestamist ja sellele tugineva kutsediplomi laiemat levikut. Initsiatiivi kaalukusest annab tunnistust Euroopa Komisjoni transpordivoliniku hr Jacques Barrot kinnitus, et FIATA Miinimumstandard kaasatakse koostatavasse Euroopa logistika arengukavasse kui soovituslik standard ka EL riikides.

EEA (Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsioon) algatas eelmisel aastal Eestis korraldatava koolituse põhjaliku uuendamise. Töömahukas ja pingelinegi protsess päädis Dubais EEA ja koolituspartneri Tallinna Tehnikakõrgkooli koostatud FIATA DIPLOMA õppekava akrediteerimisega.
FIATA DIPLOMA õppekava standardis sisalduvad 14 teemat on jagatud kaheteistkümneks iseseisvaks mooduliks. See annab ühest küljest selguse ja läbipaistvuse iga mooduli sisu ja kvaliteedi hindamiseks korraldajale, teisalt saavad osalejad väga paindlikus ja konkreetses vormis üksikute teemade lõikes oma oskusi ja teadmisi täiendada või siis jälgida enda liikumist FIATA DIPLOMA omandamise poole. Rahvusvaheliselt kõneka diplomi omanikuks saab läbides edukalt kõik moodulid ja sooritades lõputöö. Esimene moodul algab 31. oktoobril.

Priit Siitan
transporditeaduskonna dekaan


  • Jaga: