Prindi

TTK koostöö Maanteeametiga on suunatud uurimistöödele ja tudengite võimalustele27.01.2011

TTK ja Maanteeamet kirjutasid 27. 01.2011 alla koostööleppele, mille eesmärgiks on tugevdada omavahelisi sidemeid ja tagada kaasaegsete teadmistega teedeinseneride koolitus TTKs. Lepingu allkirjastasid TTK rektor Enno Lend ja Maanteeameti peadirektori Tamur Tsäkko volitatud esindajana tema asetäitja Andri Tõnstein.Koostööleppe kohaselt osutab TTK maanteeametile igakülgset kaasabi teehoiualaste teadustööde teostamisel. Leppes on fikseeritud Maanteeameti osa ühiste teadus- ja arendustööde finantseerimisel ja ameti spetsialistide kaasamine ekspertidena TTK erialaste õppekavade koostamisse ja õppetöösse külalislektoritena. Samas korraldab TTK Maanteeameti spetsialistidele erialaseid täienduskoolitusi. Maanteeamet osutab kõrgkoolile ka kaasabi erialase õppetehnilise baasi arendamisel. Maanteeamet teeb kõrgkooliga koostööd tudengitele lõputööde võimalike teemade leidmisel ning võimaldab neile andmeid ja infot nende teostamisel.
Rektor Enno Lend soovis lepinguga seoses ehitusteaduskonna rajatiste õppetoolile tuult tiibadesse. Lepingu allkirjastamisel osalesid arendusprorektor Anne Kraav ja ehitusteaduskonna dekaan Jüri Tamm.
Rajatiste õppetooli juhataja, professor Priit Vilba tutvustas Andri Tõnsteinile ka valmivat teedeehituse katselaborit Nõmme teel üliõpilaselamu territooriumil.


  • Jaga: