Prindi

TTK koostöö Tallinna ettevõtlusinkubaatoritega jõudis uude järku05.06.2009

TTK rektor Arvi Altmäe ja SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid juhatuse liige Anu Lõhmus kirjutasid 03.06.2009 alla koostöölepingule. Koostöö põhineb soovil mõlemapoolsete kompetentside ning ettevõtlusalase know-how ja tehnilis-majandusliku potentsiaali efektiivsemaks kasutamiseks, innovaatiliste ühiseesmärkide saavutamiseks ning uute ettevõtete loomisele ja jätkusuutlikule arengule kaasaaitamises.Koostöövõimaluste tundmaõppimine ja ühistegevuse planeerimine on kestnud juba 2008. a juunikuust, mille käigus on mõlemad pooled esitanud taotluse osalemiseks rahvusvahelises, kuut Balti mere regiooni riiki kaasavas projektis. Projekti eesmärgiks on Balti mere eri regioonide ettevõtluse ja innovatsioonialaste tugevuste tundmaõppimine ja võrgustiku loomine nende ühendamiseks. Lepingu kontaktisikud on Kopli ettevõtlusinkubaatori juhataja Peeter Mõistlik ja TTK tehnosiirdekeskuse juhataja Teet Jaanus.


  • Jaga: