Prindi

TTK lõpetas 322 noort inseneri21.06.2012

TTK rektor Enno Lend andis 20. ja 21.06.2012 kätte lõpudiplomi 322 kõrgharidusega noorele spetsialistile. Kolmapäeval olid aulas arhitektuuri- ja keskkonnatehnika-, mehaanika-, transpordi- ning rõiva- ja tekstiiliteaduskonna lõpetajad. Neljapäeval oli aula ehitusteaduskonna lõpetajate päralt.

Kokku on nüüdseks TTKs omandanud rakenduskõrghariduse 2934 lõpetajat, ellu astub 17. lend. Rektor Enno Lend laenas oma tervituse moto Albert Einsteinilt: elu on nagu
jalgratas – selleks et tasakaalu hoida, tuleb edasi liikuda. Lõpetajaid tervitavad professorite kogu ja TTK nõunike kogu liikmed. Sõna saavad nii lõpetajad kui vilistlased.

Transporditeaduskonnas on sel aastal 81 ja ehitusteaduskonnas 92 lõpetajat. Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonnas jõudis diplomini 63 noort, mehaanikateaduskonnas oli lõpetajaid 55, rõiva- ja tekstiiliteaduskonnas 31. Eesti tööturul ja ettevõtluses on jätkuvalt vaja tehnikavaldkonna rakendusinsenere, et majandust arendada.

2012. a on cum laude lõpetajaid viie teaduskonna peale 10. Kuus parimat lõpetajat osalesid Vabariigi Presidendi vastuvõtul Kadrioru lossi roosiaias 20. juunil.


  • Jaga: