Prindi

TTK Metlogi töötute koolitusprogrammidesse oli suur konkurss14.09.2010

TTK METLOG projekti raames algasid 07.09.2010 töötutele suunatud koolitused, millel osaleb kokku 90 töötut. Konkurss koolitusprogrammidesse oli väga suur – 90 koolituskohale kandideeris 1138 lühi- ja pikaajalist töötut sh vanemaealised, mitte-eestlased ning füüsilise erivajadusega inimesed (konkurss 12,6 inimest kohale).METLOG on Euroopa Sotsiaalfondi kaasfinantseeritud projekt, mille peaeesmärgiks on töötute tööhõivesse toomine läbi masina- ja metallitööstuse ning logistika valdkonna koolituste läbiviimise paralleelselt ettevõtluse- ja keele¬koolituste ning kompleksse nõustamisega.

METLOG projekti raames töötati välja 4 spetsiaalselt töötutele suunatud koolitusprogrammi (ekspedeerija, keevitaja, CAD-projekteerija ja CNC pingi operaatori erialal), milles osalemiseks oli konkurss tänu koostööle Eesti Töötukassaga ning teavitusele väga suur. Kõige rohkem esitati sooviavaldusi ekspedeerijate, kõige vähem keevitajate erialadele.

Avalduste hulgast valiti välja 270 soovijat, kes kutsuti motivatsiooniintervjuudele, mille käigus valiti välja lõplikud koolitusprogrammides osalejad. Kuna edukaid kandidaate oli palju, siis võimaldatakse projekti raames täiendavalt 20 soovijal osaleda koolitustel n-ö vabakuulajatena.

Koolitusprogrammid algasid 13.09.2010 erialakoolitustega. Kõik osalejad läbivad paralleelselt 60-tunnise ettevõtluse koolituse. Mitte-eestlastel on võimalus projekti raames lisaks erialakoolitustele osaleda ka erialase eesti keele õppes. Kõik läbivad erialakoolituste järgselt ühekuulise tööpraktika. Osalejate maksimaalse rakendumise tagamiseks on läbi projekti planeeritud nii töölerakendumise kui ettevõtluse alustamise alane individuaalne nõustamine sh ka järelnõustamine kolme kuu jooksul peale töölerakendumist. (projektijuht Maarja Rannama, projekti ekspert Agnes Udumäe)


  • Jaga: