Prindi

TTK oli rahvusvahelise liiklusohutuse kongressi korraldamisel partner09.06.2009

Tallinnas Sokos Hotel Virus toimus 04.-05.06.2009 rahvusvaheline kongress Fit To Drive, mis käsitles liiklusohutuse parandamise erinevaid võimalusi. Kongressi peakorraldaja ja kvaliteedi eest vastutaja oli Saksamaa tehnilise järelevalve ühing TÜV. Eesti-poolseks partneriks kongressi korraldamisel oli TTK.Kongressi moto – „Reaalsus ja visioon – ühised probleemid, Euroopa lahendused“ . Tegemist oli neljanda kongressiga alates 2006. aastast. Varem on need toimunud Berliinis (2006), Viinis (2007) ja Prahas (2008). Kongressil analüüsisid liiklusohutuse erinevaid aspekte Taani, USA, Saksamaa, Soome, Belgia, Austria, Suurbritannia, Soome, Poola ja Itaalia eksperdid. Kongressi kavas oli ka kolm ettekannet Eestis liiklusohutusega tegelevatelt spetsialistidelt.
Kongressi eesmärk oli aidata kaasa Euroopa liiklusohutuse parandamisele ja liikluses hukkunute ning vigastatute hulga vähendamisele läbi ühistöö. Liiklusohutuse olulisim tegur on inimene. Fit to Drive kongress on kutsutud ellu liiklusmeditsiini ja liikluspsühholoogia võimaluste paremaks rakendamiseks reaalses elus. Hukkunute hulk ei tohi aastaks 2010 ületada Euroopas 25 000. Kongress lähtus teaduse ja praktika ühendamises parandamaks liiklusohutust.


  • Jaga: