Prindi

TTK õppejõud osalesid Laurea loovuse konverentsil16.05.2012

08.-11.05.2012 toimus Helsingis Laurea kõrgkoolis rahvusvaheline konverents loovusest kõrghariduses (Learning by Developing – New Ways to Learn). TTKst osalesid konverentsil transporditeaduskonna õppejõud Marge Täks, Ülle Aasjõe ja Martin Toding ning tehti ka ettekanded TTK näitel.Kahel esimesel päeval, eelkonverentsi raames viidi Laurea kõrgkooli poolt läbi erinevaid loovuse töötubasid Peter Kelly (Ph.D.) Aalto Ülikool, Arthur E. Lindemanis (Ph.D.) ja Vesa Taatila (Ph.D.) Kahel viimasel päeval toimunud põhikonverentsil peeti 46 ettekannet kolmes teemade kategoorias: 1) kuidas õpetada loovalt; 2) kuidas õppida loovust ja 3) loov juhtimine kõrgkoolis.
Üks ettekanne oli Marge Täksi ja Frances Mitchelli ühistöö, mis rääkis loovuse treenimisest ja Iirimaa doktorantide ning TTK tudengite võrdlusest. Jaanuaris viis Frances Mitchell TTKs läbi loovuse töötoa ning Laurea konverentsil võrreldi Tallinna tudengitega läbiviidud kursust Iirimaa doktorantidele mõeldud sarnase ülesehitusega kursustega. Marge Täks ja Martin Toding koostasid teise ettekande, mis rääkis TTKs alates 2009. aastast läbi viidud ettevõtlusõppe pilootprojektist, õpetamismeetoditest ja tudengite tagasisidest. Kuna konverentsi oli läbivaks teemaks loovus, siis kõik töötoad ja ettekanded olid erinevate vaatenurkade alt selle teemaga seotud. (Ülevaate tegi Martin Toding)


  • Jaga: