Prindi

TTK õppejõud said ülevaate e-õppe kasutamisest kõrgkoolis17.02.2009

TTKs toimus 17. veebruaril seminar õppejõududele, et arutleda e-õpet puudutavate küsimuste üle ning saada kogemusi kolleegidelt-õppejõududelt, kellel juba kursus/õpiobjekt valmis ja õppetöös kasutusel. Õppeprorektor Enno Lend rääkis õppejõu koormuse arvestamisest. Ta rõhutas, et e-õppe kasutuselevõtuga ei saa öelda, et kontaktõpe
kaoks ära, ei kao, lihtsalt see hõlmab ka e-keskkonda.
Töömahud jäävad õppejõududel samaks, töökoormus ei vähene. Samas on vaja üliõpilastega kooskõlastada, kuidas õppetööd läbi viiakse ja seejärel ka teavitada oma struktuuriüksust. Kerli Kusnets EITSAst kõneles e-kursusest ja autoriõigustest. Autoriõiguse sisu moodustavad autori isiklikud ja varalised õigused. Tuleb meeles pidada, et kõik Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud materjalid ja muud objektid on avalikult kättesaadavad. Seminari II osas tutvustasid teaduskondade ja keskuste õppejõud oma kursust/õpiobjekti – rääkisid, kuidas nad seda tegid, kuidas töötab, kuidas tudengid selle vastu on võtnud ja kuidas erineb õpetamine auditoorselt ja virtuaalselt ning näitasid kursust /õpiobjekti. Psühholoogiaõppejõud Ellen Trell ja Anneli Kaldoja tõdesid, et kursust tegema innustas altpoolt tulev surve, et noortega kaasa minna ja mitte jalgu jääda. Lõpetuseks rõhutas Kristiina Baumeister, et e-õppe eest ei saa põgeneda, need, kes on e-kursuse valmis teinud, kinnitavad, et see ei olegi nii keeruline, samas aga kasulik. Seminari korraldasid haridustehnoloog John Rodriquez ja e-õppe tugiisik Kristiina Baumeister.
Seminari lindistuse link:
http://echo360.e-uni.ee:8080/ess/echo/presentation/c7ec1626-7da2-495c-a57d-24e7af058043


  • Jaga: