Prindi

TTK osaleb automatiseerimise ja saksa keele online kursuse väljatöötamisel02.12.2009

TTK osaleb 01.10.2009–30.09.2012 Erasmuse rahastatavas projektis ADOK Automatisierungstechnik und Deutsch als On-line Kurs (Automatiseerimise ja saksa keele online kursus). Projekti koordinaator on Tampere Ametikõrgkool, partnerkõrgkoolid on Saksamaalt, Tšehhist ja Eestist.

Kolm aastat vältava projekti raames valmib nn kombikursus Moodle keskkonnas, kus ühendatakse ainulaadselt kaks täiesti erinevat ainet: ühelt poolt tehniline aine arvjuhtimisega pinkide süsteemid, teisalt saksa keel. Saksa keel ei ole antud juhul lihtsalt infovahetuskanal, vaid võrdväärne õpieesmärk automatiseerimistehnikale.
Automatiseerimistehnika valiti põhjusel, et see omab laiapõhjalist tulevikku kõikides tehnikavaldkondades. Kursuse raames leiab kasutust tudengiversioon programmist Simatic Step 7. Lisaks saavad kursusel osalema hakkavad üliõpilased projektitöö kogemuse rahvusvahelises keskkonnas.

Saksa keel on aga keel, mida ühe vähem spetsialiste valdab. Et vältida olukorda, kus valdav osa tehnikaspetsialiste on ainult ingliskeelse taustaga, ongi projekt. ellu kutsutud. Kursuse eesmärgiks on aidata koolitada programmeerimisaluseid tundvaid ja erialast saksa keelt vähemalt tasmel A2 (algaja keelekasutaja II aste) oskavaid insenere, et luua neile paremad võimalused rahvusvahelisel tööturul läbilöömiseks (k.a ettevalmistava kursusena välisriigis õpingute jätkamiseks).

Samuti võib kursust pakkuda täiendkoolitusena või TTKs õppivatele välistudengitele. Kursuse jaoks valmib projekti raames ka ainekava. Kursuse kestvuseks on planeeritud 1 semester (humanitaarainete keskuse saksa keele õppejõud Britt Petjärv).


  • Jaga: