Prindi

TTK osaleb Valga logistika kompetentsikeskuste rajamisel05.02.2010

TTK osaleb Valga energiatõhusa logistika kompetentsikeskuste edendamisel. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatus kiitis 28.01.2010 heaks üheksa piirkondliku kompetentsikeskuse arendamise ideekavandit. Kompetentsikeskusi kavandatakse rajada väljapoole Harjumaad (sh Tallinn) ja Tartumaad ning rajatavate kompetentsikeskuste peamiseks eesmärgiks on piirkonna arendamine koostöös ettevõtete, kutseõppasutuste ja kõrgkoolidega.EAS valis 18 esitatud kavandi seast välja 9 pakkumust, nende ideekavandite esitajatel tuleb kolme kuu jooksul taotleda toetust ettevalmistustegevuseks. TTK on seotud Valga energiatõhusa logistika kompetentsikeskusega, taotluse ettevalmistustegevuse rahaline maht on kuni 500000 ja kompetentsikeskuse ellurakendamine kuni 50 miljonit krooni viie aasta jooksul. Kompetentsikeskuste arendamist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
04.02 .2010 toimus esimene töökoosolek, kus osalesid Valga linnavalitsuse juhid, Arenguagentuuri, maavalitsuse ja kohalike ettevõtete ning TTK esindajad. Valgal on mitmed asukoha ja infrastruktuurilised eelised EL ja Venemaa piiriäärse logistikateenuste väljaarendamisel, kuid need tuleb formuleerida, rakendada ja tegeleda maine kujundamisega rahvusvahelises dimensioonis. Lisaks energiatõhusa logistika kompetentsikeskuse rajamise temaatikale leppisime kokku veel selles, et Interreg programmi raames esitatakse ühine projektitaotlus “Baltic Tangent Logistics “, mis toetab ja täiendab kompetentsikeskuse visiooni globaalsete arengutrendide uurimisel ja võrgustiku loomisel. TTKst osalesid töökoosolekul Enno Lend, Tarmo Sildeberg, Jekaterina Ossipova, Marge Täks ja Ahti Eesalu.


  • Jaga: