Prindi

TTK osales Helsingis innovatsioonikonverentsil21.09.2011

TTK esindus koosseisus Anne Kraav, Lauri Peetrimägi, Oliver Kallas, Brita Laurfeld ja Triin Thalheim osales 14.-16.09.2011 Helsingis Euroopa rakenduskõrgkoole ühendava võrgustiku UASNet konverentsil „Making Innovation Union Work“. Tehnosiirdekeskuse (TSK) juhi Oliver Kallase konverentsiettekanne keskendus TSK tegevusele innovatsiooniprotsessis. Anne Kraav andis UASNet juhtnõukogu koosolekul ülevaate eesti rakenduskõrgharidusest.
Eesti esindajatena viibisid konverentsil ka SA Eesti Rakenduskõrgkoolid esimees Mati Lukas ning haridus- ja teadusministeeriumi rakenduskõrghariduse ekspert Kersti Kõiv.

Konverentsil tutvustati ka UASNet projekti EDUPROF tulemusi, mille käigus kaardistati rakendusuuringute indikaatoreid. Üle-Euroopalises uuringus osales 14 rakenduskõrgkooli, nende hulgas ka TTK.

Kuna konverents toimus Soomes, said osalejad hea ülevaate ka põhjanaabrite hariduspoliitikast rakenduskõrgkoolide vallas. Konverentsil tõdeti, et 2004. a loodud võrgustik UASNet on ära teinud suure töö rakenduskõrgkoolide profiili kaardistamisel ja tunnustamisel Euroopa tasandil. Samuti heideti pilk tulevikku ja rõhutati, et rakenduskõrgkoolidel on oluline roll innovatsiooniprotsessis – rakenduskõrgkool peaks siin tegutsema ettevõtjaid ja haridust ühendava lülina. Konverentsilt jäi kõlama ka soovitus rakenduskõrgkoolidele püüda leida majanduskriisi ajal rohkem vahendeid väljastpoolt riiklikku finantseeringut, Euroopa Liidu programmidest ja ettevõtjatelt.

Ettekannete originaalversioonid on kättesaadavad UASNet võrgustiku kodulehel 
https://sites.google.com/site/uasnet/

(Ülevaate tegi rahvusvaheliste suhete juht Triin Thalheim)

 

Eestikeelse ülevaate konverentsil peetud ettekannetest leiad siit:

EDU-proff.doc

 


  • Jaga: