Prindi

TTK raamatukogu, transporditeaduskonna tehnokeskuse ja e-õppekeskuse avamine17.04.2008

TTK avas pidulikult korraga kolm uut ehitust – raamatukogu, transporditeaduskonna tehnokeskuse ja e-õppekeskuse. TTK rektori Arvi Altmäe sõnul on kõrgkool kindlustanud käikuantavate ehitistega kaasaegsed tingimused 2500-2700 üliõpilasele tasemeõppe, täiendkoolituse ja rakendusuuringute läbiviimiseks. Teiste seas lõikas lindi läbi ka haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas. Pidulikul sündmusel andis hooned ehitanud Facio Ehituse AS juhatuse esimees Toomas Tromp üle sümboolse võtme kolmele erinevale struktuuriüksusele. Kuna nurgakivi panekut ehituse alustamisel ei toimunud, siis nüüd paigaldati
kolme kohta ka silindrid ajaloo jaoks. Lisaks päevalehtedele ja hoone plaanidele leidis silindris koha ka TTK ajalehe Noor Insener värske 40. number.Vastavalt vabariigi valitsuse 2004. aasta 6. mai korraldusele, mis käsitles Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtmist kutse- ja kõrghariduse ning seda toetava infrastruktuuri kaasajastamiseks, finantseeris Euroopa Regionaalarengu Fond kõigepealt TTK tehnoloogia- ja arenduskeskuse rekonstrueerimist. Seejärel alustati 2006. a suvel e-õppekeskuse ja raamatukogu ehitamist, aasta hiljem transporditeaduskonna tehnokeskuse ehitamist. Kokku eraldas Euroopa Regionaalarengu Fond investeeringuteks 46,9 miljonit krooni.

Transporditeaduskonna tehnokeskuse ja kahel pool TTK sisehoovis paiknevad klaasist püramiidkatusega e-õppekeskuse ja raamatukogu ehitas Facio Ehitus AS. Üliõpilastele juba avatud raamatukogus on elektrooniline lugejateenindus, avariiulid on varustatud 20 000 teavikuga. Lugejaskonnale on avatud 54 töökohta, üliõpilaste kasutuses on 20 arvutit ja 2 rühmatööruumi. Valminud e-õppekeskus on varustatud arvutite ja tarkvaradega, mis annab võimlause e-õppematerjalide kasutamiseks. Keskus loob töökeskkonna haridustehnoloogidele ja õppejõudude õppematerjalide virtuaalkeskkonnas.

Transporditeaduskonna tehnokeskuses on ruumi autolaborile, autoehituse laborile, dünaamika- ja mootorilaborile, liikluskorralduse laborile, automaatika õppelaboratooriumile ning terminali ja veonduse laborile. Kõik laborid varustatakse transporditehnika ja logistika laboriseadmetega ning arvutite ja tarkvaraga. Tehnokeskuse avamisega muutub kvaliteetsemaks õppeprotsessi praktiline osa ja avanevad võimalused koostööks ettevõtetega.


  • Jaga: