Prindi

TTK sõlmis Kunstiakadeemia ja Arhitektide Liiduga koostööleppe09.05.2011

Tallinna Tehnikakõrgkool, Eesti Kunstiakadeemia ja MTÜ Eesti Arhitektide Liit sõlmisid 09.05.2011 kokkuleppe koostööks arhitektuurivaldkonna arendamisel. Kolmepoolsele leppele kirjutasid alla EKA rektor Signe Kivi, TTK rektor Enno Lend ja Arhitektide Liidu esimees Peeter Pere.

Lepingu kohaselt teevad pooled koostööd arhitektuuri eriala õppe korraldamisel, õppekavade planeerimisel, koostamisel ja rakendamisel. Kolme osapoole koostöö üheks väljundiks on arhitektuuri eriala koordineeritud ja kooskõlastatud arendamine, õppetegevuse optimaalse taristu väljaarendamine ja ühine kasutamine. Lepingus on sätestatud ka ühiste arendusprojektide algatamine ja teostamine, mille puhul EKA põhiliseks panuseks on alusuuringud ja TTK panuseks rakendusuuringud, osalemine rahvusvahelistes programmides ja projektides, ühiste seminaride, konverentside, ümarlaudade ja muude ürituste korraldamine.
Allkirjastatud leping annab võimaluse tagada parem kõrgkoolide vaheline üliõpilasvahetus ning võimaldab TTK rakendusarhitektuuri õppekava lõpetanutele parema juurdepääsu õpingute jätkamiseks EKA magistriõppes.

 

“Eesti Kunsitakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Eesti Arhitektide Liidu kolmepoolne koostöölepe aitab kaasa igakülgsele koostööle, mille tulemusel tõuseb arhitektuurihariduse kvaliteet ja paraneb eesti arhitektide rahvusvaheline konkurentsivõime,” ütles  Peeter Pere. “Arhitektuuri alal on vaja erineva suunistlusega spetsialiste, kes professionaalsel tandril peavad tegema koostööd ja teineteist täiendama.  Mõlemad kõrgkoolid teevad head koostööd arhitektide ettevalmistamisel, kuid oluline on paremini mõtestada ja sõnastada kummagi roll, et koostöö oleks tõhusam, ” sõnas erialaliidu esimees Peeter Pere.
EKA rektor Signe Kivi ja TTK rektor Enno Lend kirjutasid alla ka kahepoolsele lepingule, mille eesmärgiks on arendada koostööd vastastikuse huvitatuse põhimõttel. Õppekavade arendamise ja ühistes arendusprojektides osalemise kõrval on sätestatud ka õppelaborite ühine kasutamine jne.


  • Jaga: