Prindi

TTK sõlmis viljandlastega kaks koostöölepet16.02.2010

TTK sõlmis 16.02.2010 nii Viljandi linna kui Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooliga koostöölepped, mis on kantud soovist muuta tulevaste inseneride õppeprotsessi elulähedasemaks ja rakenduslikumaks, pakkuda neile praktikavõimalusi ning süvendada noorte teadmisi traditsioonilistest ehitustavadest ja kohalikest materjalidest. Koostöölepingutele kirjutasid Tallinna Tehnikakõrgkoolis alla TTK arendusprorektor Anne Kraav, Viljandi linnapea Kalle Jents ja Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli direktor Tarmo Loodus.Viljandi linnavalitsus tutvustab üliõpilastele võimalikke praktilisi objekte nii kavandamiseks kui ehitamiseks ning kaasab õppejõude ja üliõpilasi ehitiste kavandilahenduste väljatöötamisse, projektide läbivaatamisse ja linnamajanduslikele probleemidele lahenduste leidmisse. Viljandi linnapea Kalle Jents avaldas lootust, et kui noored tegelevad linna objektidega, siis toovad nad kaasa värskeid ideid. Linn peab tema sõnul arenema, et noored tahaksid sinna tulevikus ka jäädagi.
Kuigi TTK koostöö Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooliga sai alguse ehitusvaldkonnast, siis õppeasutuse direktori Tarmo Looduse sõnul on kutsekool huvitatud ka teistest TTK valdkondadest. Kuna kutseõppesse on investeeritud viimastel aastatel 4 miljardit krooni, mis võimaldavad võtta kasutusele uued tehnoloogiad, siis see tingib Looduse sõnul vajaduse kutseõpetajate täienduskoolituse järele. Ja et Liivimaa kutsekoolide konsortsiumi on koondunud kokku 12 kutseõppeasutust, siis on ees lai tööpõld.
Koostöö viljandlastega lükkas käima  Roxor Ehitus OÜ omanik ja arendusjuht Kalev Ramjalg, kes käis välja idee luua Vana-Võidu mõnes aidas koostöös erinevate kõrgkoolidega Eesti Ehituspärimusloomingu muuseum nii füüsilise kui virtuaalse väljapanekuga, mille lahutamatuks osaks võiks olla tehnoloogiapark.


  • Jaga: