Prindi

TTK tähistas 7. novembril aupäeva07.11.2008

TTK-l täitub 9. novembril 93. tegevusaastat järjepideva haridusasutusena. 7. novembril toimunud akadeemilisel aktusel sai kõigepealt sõna ehitusteaduskonna kui kõige vanima teaduskonna dekaan, juubilar Jüri Tamm.

TTK autasustas Leedu professorit, filosoofiadoktor Gintautas Bražiunast kuldse teenetemedaliga ja nimetas ta audoktoriks teenete eest rakenduskõrghariduse arendamisel. Gintautas Bražiunas, olles aastatel 1992-2006 Leedu rakenduskõrgkoolide direktorite nõukogu esimees ja rakenduskõrghariduse üks rajajatest Leedu Vabariigis, on oma kogemustega oluliselt aidanud kaasa Eesti rakenduskõrghariduse arendamisele. Professor Bražiunas on üheks Leedu ja Eesti rakenduskõrgkoolide vahelise koostöö alustalaks. TTK teenetemedaliga autasustatakse doktorikraadiga isikuid kodu- ja välismaal, kes on töötanud TTKs professorina või osutanud muid teeneid TTK arengus. Kuldne teenetemedal anti esimest korda välja 2005. aastal Jyväskylä Ametikõrgkooli professorile, filosoofiadoktor Simo Hokkanenile, kes andis suure panuse TTK kui rakenduskõrgkooli ülesehitamisele 1992. aastast . TTK esimene audoktor Hokkanen  viibis samuti uue audoktori promoveerimisel. Tänusõnu öeldi ettevõtetele, kes on toetanud kõrgkooli arengut. Hõbesponsori plaadi pälvisid Maanteeamet ning aktsiaseltsid Aspi, Talter ja TREV-2 Grupp, kes toetasid ehitusteaduskonda vähemalt 60 000 krooni ulatuses erinevate vahendite soetamisel ja erialaste ürituste korraldamisel. ABB AS andis mehaanikateaduskonna masinaehituse 2. kursuse üliõpilasele Lauri Ermile üle firma

20 000 krooni suuruse stipendiumi. Professor Heinu Koitel andis TTK-le üle Patendiameti järjekorras kolmanda kasuliku mudeli tunnistuse leiutise „Paekivi skaneerimise meetod“ eest, mille autorid on professor Rein Einasto ja assistent Andrus Rähni, kes on kõrgkooli  lõpetanud ja õpib magistrantuuris. Üliõpilasesinduse esimees Martin Alles kinkis rektor Arvi Altmäele  vastvalminud TTK sõrmuse, mille konkursikomisjonis osales ka rektor. Aktuse lõpetas TTK kammerkoor.

.


  • Jaga: