Prindi

TTK teeb koostööd Pärnu Kutsehariduskeskusega02.12.2009

TTK rektor Arvi Altmäe ja Pärnu Kutsehariduskeskuse direktor Riina Müürsepp kirjutasid
24.11.2009 alla koostöölepingule kahe õppeasutuse vahel, et arendada erinevates valdkondades ühistegevust.

Lepingu eesmärgiks on tegevuse koordineerimine õppekavade sidususe arendamisel, täiendkoolituse korraldamisel, koostöö õppe- ja arendustegevuse kvaliteedi ja tehnilise taseme tõstmisel, ühised ettevõtmised TTK akadeemiliste struktuuriüksuste ja Pärnu Kutsehariduskeskuse õppeosakondade vahel. TTK tutvustab keskuses oma õppimisvõimalusi, osaleb karjäärinõustamisel ja reaalainete süvendatud õpetamisel.
Lepinguga on seotud kõik TTK viis teaduskonda. Transporditeaduskond aitab nõuga autotehnika labori projekteerimisel ja sisustamisel. Mehaanikateaduskond on abiks keskuse ühe uue õppekava ülesehitamisel. Kavas on korraldada kutsehariduskeskuse õpilastele töövarjupäev TTKs. Rõiva- ja tekstiiliteaduskond korraldab kutseõpetajate päevad, ehitusteaduskonna lektor Priit Valge osaleb kutsemeisterlikkuse võistlustel kohtunikuna.

Jaanuaris on kavas läbi viia TTK infopäev kutsehariduskeskuse õpilastele ja näidata neile ka Formula Studenti ühte vormelit. Esimese üritusena toimub 09.12.2009 karjääriinfopäev, kus TTK üliõpilased tutvustavad kõrgkooli.


  • Jaga: