Prindi

TTK tudengid ja õppejõud käisid Müncheni logistikamessil09.06.2011

TTK transporditeaduskonna õppejõudude, logistika 2. ja 3. kursuse tudengite ning Eesti Logistikaklastri esindajate ühisreis Münchenisse leidis aset 10.-13.05.2011. Sõidu peamiseks eesmärgiks oli külastada rahvusvahelise messi “Transport Logistic 2001”.
„Transport Logistic“ on üle aasta korraldatav rahvusvaheline mess, kus sel aastal oli esindatud üle 1800 erineva ettevõtte ning külastajaid üle 51000 inimese 134st riigist.

Messil olid erinevaid logistika valdkonnaga seotud ettevõtteid: kaubaveoga, pakendamisega, laondusega tegelevaid ettevõtteid, telekommunikatsiooni teenuseid pakkuvaid ettevõtteid, infotehnoloogiliste süsteemide pakkujaid, sh RFIF, GPS jälgimissüsteemid, autopargi juhtimise süsteemid, EDI, e-äri süsteemid, erinevaid laadimistehnikaid ning koormakinnitusvahendite müüjaid jne. Esindatud olid nii maantee-,kui vee-, raudtee- ja õhutransport. Samuti oli igas hallis näha erinevate riikide bokse, kus sai tutvuda selle riigi majanduse ja arengusuundadega logistika maailmas, ka Eesti oli esindatud.

Tudengid tegid messil tutvust õppimisvõimalustega Saksamaal. Üheks meeldejäävamaks näoks oli Carlos Sacanell, kes rääkis põhjalikult erinevatest RFID tehnoloogiatest ning selle kasutusest. Kontakti saadi ühe mittetulundusettevõtte esindajaga, kelle töö on viia ettevõtted ning tudengid kokku erinevate eesmärkide saavutamiseks: kellel vaja uurida midagi, kellel vaja teha lõputöö. udengid kogusid kontakte edasise koostöö arendamiseks ning palju brošüüre ettevõtete tegevusaladega tutvumiseks.

Ühel päeval külastasime Audi tehast ja BMW Welt autokeskust. Tudengid suurendasid oma silmaringi, kogusid tutvusi logistikamaailmas ja said palju ideid ka TTK poolt korraldatava
Logistikaseminari jaoks. (ülevaate tegi Ingrid Veermets LI-61)


  • Jaga: