Prindi

TTK tudengid osalevad noorteaktsioonil Mere puiesteel29.08.2013

Eesti Arhitektide Liidu Noortekogu korraldab 30.08.-01.09.2013 erakordse noorteaktsiooni “Linnatänava 1:1 makett Mere puiestee näitel”, mille käigus korraldatakse Mere puiestee Inseneri tänava ja Kanuti tänava vaheline tänavalõik kolmeks päevaks ümber jalgratturi- ja jalakäijasõbralikuks tänapäevaseks linnatänavaks. Sündmuse viib ellu Eesti Arhitektide Liidu Noortekogu koostöös Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Tehnikakõrgkooli arhitektuuritudengitega.

Eesmärk on taaskehtestada linnatänav kui loomulik viibimiskeskkond linnaelanikule. Täna autode poolt domineeritud linnaruumi asemele tekib kõigi liiklejate jaoks hästi toimiv, huvitav ja sidus tänavaruum. Ühistransport jääb liiklema tavapärase graafiku alusel, bussi- ja trammipeatused liidetakse ühiseks peatusetsooniks. Autoliiklus jääb toimima samas mahus, kuid vähendatud kiirusega. Tähistatakse jalgrattatee ja jalakäijate alad. Tänavale tuuakse uusi tegevusi, atraktsioone ja võimalusi.

Korraldajate soov on välja tuua Mere puiestee kasutamata potentsiaalid. Mere puiesteel kui peamisel Tallinna kesklinna merega ühendaval tänaval on kõik eeldused kujuneda esinduslikuks Tallinna peatänavaks: elavaks ja võimalusterikkaks ühenduslüliks kesklinna ja mere vahel, kus leidub ruumi ja tegevusi nii tallinlastele kui Tallinna külalistele.

Sündmuse koostööpartneriteks on Tallinna linn, linnaruumiga tegelevad MTÜ-d, Mere puiesteega piirnevad või ümbruskonna kultuuriasutused ja ärid.
Sündmust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Kultuuriministeerium.

Rohkem infot:
www.facebook.com/Makett11


  • Jaga: