Prindi

TTK tugevdas sõprussidemeid Vilniuse Tehnika ja Disaini Kolledžiga12.10.2012

09.10.2012 külastasid Tallinna Tehnikakõrgkooli Vilniuse Tehnika ja Disaini kolledži rektor Nijole Kikutiene ja arenduskeskuse juhataja Ana Aleknaviciene.Avatud kõrgkoolis tutvustati külalistele TTK elukestva õppe strateegiliste eesmärkide elluviimist. Fookuses oli ühiskonna teenimine. Külalised jagasid oma kogemust täienduskoolituse valdkonnas -neil on suur kogemus raudteespetsialistide koolitamisel. Vahetati kogemusi koolituste alal ja otsiti koostöövõimalusi. Üheks koostöövõimaluseks on korraldada ühiselt vedude eest vastutava isiku koolitusi. Külalislektoreid on võimalik kutsuda raudtee eriala koolitustele.
Leedu kolleegid tundsid huvi ka tasemeõppe õppekavadest valitud ainete alusel toimuva täiendõppe ja tasemeõppe õppimisvõimaluste kohta. Samuti vesteldi teadus- ja arendustöö korraldamisest, tehnosiirdekeskuse tööst, üliõpilasvahetusest ja rahvusvahelistest projektidest. Nii nagu TTKs, osalevad ka Leedu Kolledži ehituserialade üliõpilased passiivmaju ja energiatõhusust puudutavates Erasmus IP-projektides.
Lepiti kokku, et järgmine kohtumine võiks toimuda Vilniuses 2013. aasta kevadsemestril rahvusvahelisel nädalal.
http://www.youtube.com/watch?v=2fa_LMawNMY
(ülevaate tegid Agnes Udumäe ja Triin Thalheim)


  • Jaga: