Prindi

TTK vilistlaste pere täienes 298 uue liikmega, kes lõpetasid kõrgkooli ja said kätte diplomi15.06.2007

TTK vilistlaste pere täienes 298 uue liikmega, kes lõpetasid kõrgkooli ja said kätte diplomi. Rektor Arvi Altmäe andis kahel päeval diplomi arhitektuuri ja keskkonnatehnika, mehaanika-, transpordi-, rõiva- ja tekstiili- ning ehitusteaduskonna lõpetajatele.Eelmise aastaga võrreldes on lõpetajaid üle saja enam, sest kõrgkoolile lisandus sel õppeaastal Tallinna Kergetööstustehnikumi liitumise tulemusena rõiva- ja tekstiiliteaduskond. Kokku on nüüdseks TTKs omandanud kõrghariduse 1464 lõpetajat. Transporditeaduskonnas on sel aastal 76 ja ehitusteaduskonnas 85 lõpetajat. Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonnas jõudis diplomini 33 noort, nende seas ka tehnoökoloogia õppekava esimese lennu 13 lõpetajat. Mehaanikateaduskonna lõpetavad 39 ning rõiva- ja tekstiiliteaduskonna 65 kõrgharidusega spetsialisti.

Sel aastal on lõpetajate seas ka rekordarv cum laude lõpetajaid – kokku 13, neist 10 rõiva- ja tekstiiliteaduskonnas, üks ehitus- ja kaks transporditeaduskonnas. Kaks – transporditeaduskonna lõpetajat logistik Marko Laanemets ja autoinsener Aivar Parts on kutsutud ka Eesti Vabariigi presidendi vastuvõtule Kadriorgu. Aivar Partsi tulemus on seda hinnatavam, et ta lõpetas töö kõrvalt kaugõppes kiitusega. 7 rõivaala korralduse cum laude lõpetajat jõudsid rakenduskõrghariduseni töö kõrvalt kolm aastat pea iga päev õhtuti õppides. Ja enamusel neist on ka perekonnad, kes toetasid moraalselt sihikindlaid kõrghariduse pürgijaid.


  • Jaga: