Prindi

TTK võõrustas kõrgkoolide raamatukogutöötajaid29.10.2009

22. 10.2009 toimus TTKs Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu korraldusel II teadus- ja erialaraamatukogu päev, mille avas rektor prof Arvi Altmäe. Sadakond ülikoolide ja kõrgkoolide raamatukogutöötajat tutvus TTK paari aasta eest valminud uue raamatukogu, selle fondide ja töökorraldusega. Esinesid oma valdkonna tippspetsialistid – „Mida võiks teada iga raamatukoguhoidja autoriõigusest“ (Toomas Seppel, kultuuriministeeriumi meedia- ja autoriõiguse osakonna nõunik), „Mittetagastatavate heliraamatute laenutamine Eesti Pimedate Raamatukogus“ (Marja Kivihall, Eesti Pimedate Raamatukogu infotöötaja),„Hoiuraamatukogu – ammendamatu varaait komplekteerijale“ (Vaiko Sepper, Eesti Hoiuraamatukogu direktor), „ERÜ erialaraamatukogude sektsioon – kümme aastat loomisest“ (Kristina Rallmann, ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni esimees), „Eesti Rahvusraamatukogu otsinguportaal“ (Kristina Rood, Rahvusraamatukogu e-teenuste spetsialist), „Normaalsuse paradoksid“ (Merle Parmak, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Rakendusuuringute Keskuse psühholoog.)

ERÜ juhatuse esinaine Anneli Sepp kuulutas välja auhinna „Teadus- ja erialaraamatukogu aasta tegu“ saajad. Aasta tegu 2009 teadusraamatukogus on veebis kättesaadava „Eesti märksõnastiku“ valmimine. Eesti märksõnastik arvestab erinevate kasutajarühmade vajadusi, võimaldab otsida märksõnu valdkondade kaupa ning leida soovitud termineile vastavad kirjed raamatukogude andmebaasidest ja ka otsingumootoreid kasutades. Erialaraamatukogu aasta tegu 2009 auhinna sai Tartu Ülikooli kolmekümmend viit erialaraamatukogu ühendav võrk, mis on eeskujuks teistele raamatukogudele nii Eestis kui ka mujal maailmas. ERÜ juhatuse erilise tunnustuse pälvis Tartu Ülikooli Raamatukogu peaspetsialist erialaraamatukogude alal Liilia Külv, kelle panus võrgu loomisel, arendamisel ja koordineerimisel on märkimisväärne. (Sirje Turta, TTK raamatukogu juhataja)


  • Jaga: