Prindi

TTK võõrustas külalisi Bahreini Kuningriigist17.06.2011

16.06.2011 külastasid TTKd väliskülalised Bahreini Kuningriigist. 15liikmeline delegatsioon oli Eestis pikemal visiidil, tutvumaks siinse haridussüsteemi ja selle väljunditega.Külaliste seltskond oli kirju – nende seas oli nii Bahreini haridusametnikke, hariduse kvaliteedi konsultante kui ka ülikoolide esindajaid. Eelnevalt oli delegatsioon juba käinud kohtumas HTMi ja Kutsekoja esindajatega, ees ootasid tutvumised teiste kõrgkoolidega.
Rektor Enno Lend tegi ülevaate kõrgkoolist ja haridusväljunditest. Kuna Bahreinis on hetkel käsil haridussüsteemi kutsestandardite kaardistamine riiklikul tasandil, pakkus Eesti kogemus ja kutsestandardite reaalne tunnustamine tööandjate poolt külalistele suurt huvi. Arutelus osalesid ka arendusprorektor Anne Kraav, õppeprorektor Lauri Peetrimägi, ehitusteaduskonna dekaan Jüri Tamm ja dotsent Martti Kiisa.
Arutelule järgnes ringkäik TTK majas. Ehitusteaduskonnas tervitas külalisi professor Priit Vilba ning ettekande tegid Sven Sillamäe ja Oliver Vilba. Dekaan Jüri Tamme juhtimisel tutvuti laboritega.
Bahreini esindajad jäid visiidiga väga rahule ning möönsid, et said meilt palju huvitavat ja praktilist infot. Samuti avaldati imetlust tõsiasja üle, et 95% TTK lõpetanutest leiavad pärast õpinguid tööturul väljundi. Külaskäik lõppes ühispildi, kingituste jagamise ning positiivse lootusega, et tulevikus võiksid TTK esindajad ka Bahreini külastada. (Ülevaate tegi Triin Thalheim)


  • Jaga: