Prindi

TTKs algas rahvusvahelise magistriõppe workshop10.01.2011

TTK arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonnas toimub 10. 01.-18.02.2011
Brandenburgi Tehnikaülikooli magistriõppeprojekti „ARCHITEKTUR. STUDIUM. GENERALE.“ üliõpilaste workshop teemal „Säästlik ja taastootev linnaehituslik algelement“.

Workshopil osalevad magistrandid Eestist – TTK rakendusarhitektuuri õppekava vilistlased -, Saksamaalt, Hispaaniast, Portugalist, Kreekast, USAst, Koreast ja Liibanonist. Kuue nädala vältel kuulatakse loenguid Eesti asustus- ja planeerimissüsteemist, Tallinna linnaehituslikust kujunemisest, Tallinna eeslinnade arenguloost, e-riigist jt. Juhendajad ja lektorid on nii TTKst kui ka väljapoolt, nii Eestist kui ka Saksamaalt.

Toimuvad klausuurid, bussiekskursioon Tallinnas, külastatakse muuseume, Tartus kohtutakse arhitektidega ja tutvutakse ülikooliga.

Workshop lõpeb magistrantide tööde presentatsiooniga ja aruteluga juhendajate ning ekspertide osavõtul.


  • Jaga: