Prindi

UASNETi eksperdid kohtusid mitmel pool Euroopas16.12.2009

Euroopa rakenduskõrgkoolide võrgustiku (UASNET) projekti EDUPROF raames toimunud ekspertide kohtumistel olid kõne all rakendusuuringud ja inimressursid rakenduskõrgkoolis, koostöö ettevõtete, teiste kõrgkoolide ja ülikoolidega, tehnosiire, finantseerimine.
26.-27.11.2009 rakenduskõrgkoolide personaliarenduse küsimusi arutanud ekspertide kohtumine toimus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. 01.-03.12.2009 Kopenhaageni kohtumise teemaks oli õppeprotsessi ja uurimistöö sidumine. TTK esindajana osales sellel kohtumisel ehitusteaduskonna dotsent Lauri Peetrimägi. 07.-09.12.2009 Helsingis kohtunud eksperdid pühendusid uurimistöö rahastamise ja jätkusuutlikkuse teemale.

Õppeosakonna juhataja Anne Rooste ja tehnosiirdekeskuse juhataja Teet Jaanus esindasid TTK-d ekspertide kohtumisel 03.-04.12.2009 Colmaris (Prantsusmaa) ja Karlsruhes (Saksamaa). Kohtumisel osalesid eksperdid Taani, Soome, Leedu, Saksamaa, Austria, Šveitsi, Prantsusmaa ja Portugali rakenduskõrgkoolidest. Kohtumise teema oli koostöö.

Rakenduskõrgkoolide missiooni täitmine uurimis- ja arendustegevuses eeldab ja toetab tugevaid partnerlussuhteid ja võrgustikke, seda nii regionaalsel, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, nii ettevõtete kui ka teiste haridusasutustega. Ekspertide kohtumisel arutati, missugused infrastruktuurid on kõrgkoolid üles ehitanud täitmaks oma missiooni piirkondlikus ja riiklikus arendustegevuses, missugused võiksid olla soovitused edukaks koostööks ettevõtetega tulevikus, kuidas olemasolevat koostööd tugevdada.

Kohtumise käigus tutvustasid Colmari Tehnoloogiaülikooli Instituudi ja Karlsruhe Rakenduskõrgkooli esindajad oma kõrgkoolide vastavate struktuuride ülesehitust ja näiteid koostööst era- ja avaliku sektori institutsioonidega. TTK esindajatel oli hea meel tõdeda, et meie kõrgkoolis rakendatud teadmus- ja tehnosiirde mudel töötab ja vastab Euroopa rakenduskõrgkoolides väljakujunenule. Majandussurutisega kaasnevad probleemid mõjutavad kõikide rakenduskõrgkoolide tehnosiiret ühtemoodi. (Õppeosakonna juhataja Anne Rooste)


  • Jaga: