Prindi

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss 200907.10.2009

Haridus- ja teadusministeerium koostöös Sihtasutusega Archimedes kuulutas välja 2009. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi. Konkursil võivad osaleda kõik 2008. ja/või 2009. kalendriaastal haridus- ja teadusministeeriumi õppekavade registrisse kantud õppekava järgi õppivad või õppinud üliõpilased või üliõpilaskollektiivid. Tähtaeg on 15. oktoober 2009 (postitempli kuupäev). Preemiafond on 950 000 krooni.

Töid hinnatakse kolmes tasemekategoorias ja preemiasummad eri tasemetel jagunevad järgmiselt:
1) rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd – I preemia 15 000, II preemia 10 000, III preemia 5000;
2) magistriõppe üliõpilaste teadustööd – I preemia 25 000, II preemia 20 000, III preemia 10 000;
3) doktoriõppe üliõpilaste teadustööd – I preemia 25 000, II preemia 20 000, III preemia 10 000.

Valdkondlikud kategooriad on järgmised:
1) bio- ja keskkonnateadused;
2) ühiskonnateadused ja kultuur;
3) terviseuuringud;
4) loodusteadused ja tehnika.
Lisaks antakse välja valdkondade- ja tasemekategooriateülene peaauhind 55 000 krooni.

Täpsema info konkursi tingimuste kohta ja elektroonilise osalusvormi leiab veebist aadressil http://www.archimedes.ee/teadpop/
Lisainfo:
Liina Saar liina.saar@archimedes.ee, 533 00 787; Sihtasutus Archimedes


  • Jaga: