Prindi

Üliõpilastel on vaja tunda õppetöö korralduslikke aluseid04.02.2011

TTK üliõpilasesinduse ja reaalainete keskuse korraldusel toimus 02.02.2011 arutelukoosolek väljundipõhise hindamise ja sellega kaasnevate probleemide üle. Arutelu näitas, et üliõpilased ei saa aru õppetöö korralduslikest alustest. Kui tekivad seoses õppetöö korraldusega küsimused, siis on vastuste saamiseks võimalus pöörduda teaduskondade dekanaati, õppeosakonda või üliõpilasesindusse.Reaalainete keskuse juhataja Rein Ruusi sõnul tingis kohtumise üliõpilaste seisukoht, et päevaõppe ja kaugõppe üliõpilasi ei kohelda teadmiste hindamisel võrdselt. Martin Kirk (TI 41) avaldas arvamust, et kui kaugõppijad läbivad sessioonidel vaid 1/3 materjalist, siis jääb nende töö tagasihoidlikumaks, kuigi nad saavad samaväärse diplomi. Tema sõnul hinnatakse eksamitel ja kontrollitöödel teadmisi erinevalt, kaugõppijatele lubatakse kasutada valemivihikuid jne, kuid päevaõppijatele seda ei lubata. Seega on saadud tulemused erinevad ja ka õppetoetuste jagamine võib olla ebavõrdne, kuna mõlema õppevormi üliõpilased on oma tulemustega ühes nimekirjas. Kilgi arvates ei pea riik toetama inimest, kes õpib töö kõrvalt.
Õppeosakonna juhataja Anne Rooste andis ülevaate TTK õppekorralduse eeskirjast, milles vastavad küsimused on reglementeeritud. Päevaõppe ja kaugõppe üliõpilastele on õppekava üks, vaid teed, kuidas nad teadmised omandavad, on erinevad. Täiskoormusega õppes on üliõpilased vastavalt omandatud ainepunktidele ning neil on õigus taotleda õppetoetust. Kaugõppijad jõuavad tulemuseni teistmoodi kui päevaõppijad, kuid tulem peab olema võrdne. Rooste rõhutas, et hinnata tuleb võrdsetel alustel, üliõpilaste kohtlemine peab olema võrdne, hindamise alused ühesugused. Mehaanikateaduskonna dekaani Vello Vainola hinnangul on tegemist õppejõu metoodika küsimusega, muuta saab hindamiskriteeriume, näiteks kui üliõpilane soovib kasutada lisamaterjale eksamil, siis seda võib, kuid hindamisel võetakse üks hinne alla.
Triin Kukk rõhutas, et Eesti Üliõpilaskondade Liit teeb tööd selleks, et õppetoetused oleks väärtuspõhised, et neid saaksid need, kellel on vaja. Praegu jagatakse neid kaalutud keskmise hinde järgi. Anne Rooste tõdes, et õppetoetuste probleem on üleval ja arutusel, kuid seadusandlust saab muuta vaid seadusandja.


  • Jaga: