Prindi

Uus elektritehnika labor avas õppetööks uksed04.11.2013

TTK mehaanikateaduskond avas 01.11.2013 uue labori, et kindlustada elektritehnika õppekava üliõpilastele vajalikud õppetingimused. Mehaanikateaduskonna dekaani Vello Vainola sõnul on elektritehnika labori avamine TTK aastapäevaürituste reas esimene.

Rektor Enno Lend tõdes, et mis on veel ilusamat kui õpikeskkond paraneb. Rektori sõnul on see rosin koolielus, kui uus labor valmis saab ja oma eesmärgi täidab. Elektritehnika õppetooli hoidja René Nukki andis ülevaate labori arenguloost ja tänas kõiki, kes panuse labori valmimisse andsid, hea koostöö eest.

Labori ehitustööd algasid 2013. a jaanuaris, laboriseadmete ja töölaudade paigaldus juunis.
Avatud labori baasil saavad üliõpilased teha laboritöid elektrotehnika, elektrimasinate, automaatika, automaatjuhtimise, elektriaparaatide ja elektrivarustuse valdkonnas. Labori valmimisel tegi TTK koostööd Tallinna Polütehnikumi, Tallinna Tehnikaülikooli, Energiatehnika OÜ, Festo OY AB Eesti Filiaali jt.

Labori arendustööd jätkuvad lähima paari õppeaasta jooksul vastavalt võimalustele. Perspektiivis on rajada baas, et teostada praktilisi töid elektriajamite, elektromagnetismi, elektrivõrkudes esinevate transientide ja madalpinge kaitseaparaatide parameetrite uurimise valdkonnas. Ühe eesmärgina on kavas ka rajada võimalused elektrijaotuskilpide praktiliseks koostamiseks.


  • Jaga: