Prindi

Uus kooliaasta algas TTK laiendatud nõukoguga01.09.2009

TTK laiendatud nõukogu istungil 26.08.2009 tutvustati 25 uut töötajat, kes võeti kevadel läbi viidud konkursiga akadeemilise personali hulka. Kaheksa uut lektorit asub tööle transporditeaduskonnas ja 7 uut töötajat ehitusteaduskonnas, nende seas professor Priit Vilba rajatiste õppetooli juhatajana. 2009. a TTK teedeehituse lõpetanud Sven Sillamäe ja masinaehituse lõpetanud Karl-Erik Seegel alustasid õpinguid TTÜ magistriõppes ja asuvad tööle assistentidena.Õppeprorektor Enno Lend tegi ülevaate 2009/2010. õa vastuvõtust. Kokku esitati 3313 avaldust, neist 750 võeti vastu, seega esitati 4,… avaldust ühele õppekohale. Õppimist alustab 775 esmakursuslast, päevaõppes 465 ja kaugõppes 310.
TTK rektor Arvi Altmäe tegi TTK 2009/2010. õa tegevussuundade tutvustuseks ettekande
Teadmusühiskond & Teadmusorganisatsioon ─ TTK areng aastatel 2011-2015. Rektor rõhutas, et kõrgkool peab ühiskonnas toimuvate muutustega kaasas käima ja tuleb hakata ette valmistama arengukava aastateks 2011-2015. Tuleviku üheks võtmesõnaks on tema sõnul ka energiasäästlikkus.

Sünnipäevalilled said dotsent Agu Ensaar 60. juubeli ja professor Rein Einasto 75. juubeli puhul ning teenindusmeister Malle Tschakkar ja korrapidaja Viive Kaup 70. juubeli puhul.

Õnnitlusi võttis vastu rektor Arvi Altmäe, kes kaitses 14. augustil Tampere Ülikoolis doktorikraadi tööga „Koulutuksen laatu Viron tekniikan alan ammatikorkeakouluissa„. Doktoritöö juhendaja oli professor Pekka Ruohontie.


  • Jaga: