Prindi

Uus kooliaasta algas TTK laiendatud nõukoguga27.08.2010

TTK laiendatud nõukogu istungil 25.08.2010 tutvustati 8 uut töötajat, kellest 7 võeti kevadel läbi viidud konkursiga akadeemilise personali hulka. Rektor Enno Lend soovis jõudu õppeprorektorina tööd alustanud Lauri Peetrimägile, kes siiani töötas õppejõu ja hoonete õppetooli hoidjana. Töötajaskond mälestas leinaseisakuga ehitusteaduskonna dekaani abi Peeter Maimikut ja kauaaegset ühiselamutöötajat Galina Latõninat.

Vastuvõtuspetsialist Tiiu Rivis tegi ülevaate 2010/2011. õppeaasta vastuvõtust. Kokku esitati 2817 avaldust 750 õppekohale, seega oli konkurss 3,7 avaldust ühele õppekohale. Päevaõppes oli RKT konkurss 5,6 avaldust kohale ja kaugõppes 3,3. Kokku võeti vastu 785 esmakursuslast, neist päevaõppes 471 ja kaugõppes 314. Kutsekeskharidusega esmakursuslasi on päevaõppes 116 ja kaugõppes 139. Vene õppekeelega koolide lõpetanuid asub õppima 98. Esmakursuslastest 554 on mehed ja 231 naised.

Rektor Enno Lend rääkis TTK 2010/2011 õppeaasta väljakutsetest. Esmakursuslastega koos asub sügisel koolipinki 3150 üliõpilast, töötajaid on kõrgkoolis 208, neist akadeemilisi töötajaid 140. Alanud õppeaastal tähistab TTK 95. aastapäeva ja koostada tuleb 2011-2015. aastate arengukava, mille valdkondadeks on juhtimine, liikmeskond, rahvusvahelistumine, õpikeskkond, teadus- ja arendustegevus. Õppeprorektor Lauri Peetrimägi kõneles algava õppeaasta õppetegevuses ja arendusprorektor Anne Kraav teadus- ja arendustegevuses.

Sünnipäevalilled said professor Irina Raud, avalikkussuhete juht Malle Jürves ja valvur Liivi Tude.


  • Jaga: