Prindi

V avatud uste päev kutseõppeasutuste lõpetajatele18.02.2013

15.02.2013 olid juba viiendat korda TTK ehitusteaduskonna uksed avatud Eesti kutseõppekeskuste tublimatele lõpetajatele. Vaadati oma silmaga üle õppimisvõimalused ja puhuti juttu eelkäijate saavutatu üle.Viieaastase sihikindla töö tulemusena on väärt kutseõppekeskuste (Haapsalu, Pärnumaa, Tartu Kutsehariduskeskused, Kuressaare Ametikool, Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool) lõpetajad hõivanud ca 20 % TTK ehitusteaduskonna üliõpilaskonnast. Kutseõppeasutuse lõpetanud on saavutanud gümnaasiumilõpetajatega võrdseid õppetulemusi ja ületavad neid samal ajal praktilistes oskustes. Infopäeval esitatud analüüsile tuginedes võime kinnitada, et selle ja ka tulevase aasta TTK ehitusteaduskonna lõpetajate hulgas on tubli kolmandik juba teismeeas oma erialaks valinud ehitaja kutse.
Koos kutseõppeasutuste õpetajatega analüüsiti tänast olukorda Eesti haridusmaastikul, kavandati ühistegevuse sihid järgnevateks aastateks ja lepiti kokku, et traditsiooni hoitakse elus – pingutused annavad oodatud tulemusi. (korraldusmeeskonna juht Enn Tammaru)


  • Jaga: