Prindi

Vastuvõtt kõrgkooli21.06.2012

Alates 27.06.2012 on üliõpilaskandidaatidele avatud TTK vastuvõtukomisjon. Riikliku koolitustellimuse alusel saab rakenduskõrgkoolis õppida kokku 455 õppekohal kolmeteistkümne õppekava alusel nii päevases õppevormis kui kaugõppes. Avaldusi saab esitada läbi sisseastujate infosüsteemi SAIS.Vastuvõtukomisjoni peavad kindlasti tulema kandidaadid, kes on lõpetanud kutseõppeasutuse (soodustingimused), on lõpetanud kooli enne 2004. aastat (hindeid ei ole andmebaasis) ja kellel on andmete sisestamisega või muid probleeme.

Vastuvõtukomisjon asub e-õppekeskuses ja on avatud tööpäeviti kell 10.00-16.00. Riigieelarvelistele õppekohtadele päevaõppesse saab esitada avaldusi 15. juulini (rakendusarhitektuuri õppekavale saab avaldusi esitada kuni 9. juulini, katsed toimuvad 10. ja 11. juulil) ja kaugõppesse 24. juulini. Rõivaste tehnilise disaini ja tehnoloogia õppekavale kandideerimisel toimub 16. juulil sobivustest. Riigieelarvevälistele (tasulistele) õppekohtadele päevaõppes saab kandideerida kuni 23. juulini ja kaugõppes 8. augustini.

Tallinna Tehnikakõrgkool on ainuke tehnikavaldkonna riiklik rakenduskõrgkool Eestis. Rakenduskõrgharidusõppes on praktiliste oskuste osakaal 15 protsenti, mistõttu on rakenduskõrgkooli lõpetamisel olemas juba töökogemus, mis annab eelise tööturul.


  • Jaga: