Prindi

Vastuvõtt päevaõppe tasuta konkurssidele on lõpusirgel12.07.2011

Tallinna Tehnikakõrgkoolis on dokumentide vastuvõtt kulgenud edukalt ja päevaõppe riigieelarvelised konkursid on jõudmas lõpusirgele (15. juuli viimane päev). Praeguseks on päevaõppe riigieelarvelistele õppekohtadele (262) esitatud 2188 avaldust, mis teeb keskmiseks konkursiks 8,3 avaldust õppekohale.Kõige suurem konkurss on transporditeaduskonda transpordi ja logistika õppekavale, 20 õppekohale on esitatud 391 avaldust, seega ühele kohale 19,5 avaldust. Rakendusarhitektuuri õppekavale on esitatud 206 avaldust, konkurss 8,2 õppekohale. Kandideerijatel on vaja veel sooritada joonistamise ja kompositsiooni katsed. Kolmandal kohal on rõiva- ja tekstiiliteaduskonna õppekava rõivaste tehnilisen disain ja tehnoloogia 253 avaldusega, 7,9 avaldust õppekohale.
Kui varasematel aastatel on ehitusteaduskonnas olnud kõige populaarsem hoonete ehituse õppekava, siis sel aastal on avaldusi kõige enam esitatud teedeehitussse – 148, konkurss 7,4 õppekohale.
Päevaõppesse saab riigieelarvelistele õppekohtadele avaldusi esitada kuni 15. juulini, kaugõppes kuni 29. juulini. Konkursid riigieelarvevälistele õppekohtadele kestavad päevaõppes kuni 25. juulini ja kaugõppes 5. augustini.
Vastuvõtukomisjon on tööpäeviti avatud kella 10.00-16.00. Probleemide korral helistada telefonidel 666 4569 ja 666 4555.


  • Jaga: