Prindi

Vastuvõtt Tallinna Tehnikakõrgkooli lõppes 16. septembril.01.10.2008

Tallinna Tehnikakõrgkoolis alustas 2008. a septembris õpinguid 709 esmakursuslast, neist 311 päevaõppe riigieelarvelistel (RE) õppekohtadel ning 116 riigieelarvevälistel (REV) õppekohtadel.

Tallinna Tehnikakõrgkoolis alustas 2008. a septembris õpinguid 709 esmakursuslast, neist 311 päevaõppe riigieelarvelistel (RE) õppekohtadel ning 116 riigieelarvevälistel (REV) õppekohtadel. Kaugõppes alustas RE õppekohtadel õpinguid 148 ja REV õppekohtadel 134 tudengit. Kõrgeim konkurss ühele RE kohale oli päevaõppe transpordi ja logistika erialal – 13 avaldust õppekohale. Päevaõppes olid veel populaarsed teedeehitus (8) ja rakendusarhitektuur (6,2). Kaugõppes osutus populaarseimaks teedeehitus (9). Kutseõppeasutuste lõpetajatelt laekus 417 avaldust, õppima pääses päevaõppes 72 ja kaugõppes 95.


  • Jaga: