Prindi

Workshop tõi välja erinevate energialiikide keskkonnamõjud21.10.2009

Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonna tehnoökoloogia õppetool osaleb NordPlus projektis “Sustainable Water and Energy Management in Environmental Engineering”.
Projektiga seoses külastasid TTKd 12-15.10.2009 partnerkoolide – Tampere Ametikõrgkooli, Reykjaviki Ülikooli ja Akureyri Ülikooli tudengid erinevatest riikidest – Soomest, Hollandist, Saksamaalt, Etioopiast, Alžeeriast, Afganistanist, Nigeeriast ja Islandilt. Neli päeva kestnud ürituse jooksul külastati erinevaid ettevõtteid (Biodiisli tehas, Kunda Nordic Tsement, Eesti Elektrijaam, Pakri tuulepark, Keila HEJ jt), kus tutvuti tootmisprotsesside, keskkonnamõjude ning uusimate keskkonda säästvate lahendustega energia tootmise valdkonnas.

Viimasel päeval toimunud Workshop`i käigus tutvustas iga maa esindaja oma riigis kasutatavat põhilist energialiiki ja kus koos vaagiti vastava energialiigi keskkonnamõjusid.
TTK tehnoökoloogia üliõpilased tutvustasid Eestis põhiliselt kasutatavat põlevkivist energia tootmist. Külastusel Ida-Virumaale olid Eesti maastikul näha ka keskkonnamõjud, mis põlevkivi kasutamisel tekivad. Põlevkivienergia tagab teataval määral sõltumatuse teistest riikidest.

Islandlased rääkisid hüdroenergiast, mis on neil põhiliseks energialiigiks geotermaalenergia kõrval. Hüdroenergia tootmisel on aga rajatiste tõttu takistatud kalade ränne ja ehitustega kaasnevad teised keskkonnahäiringud. Etiooplased kasutavad samuti põhiliselt hüdroenergeetikat (üle 10 tammi). Hüdroenergia kasutamine eeldab tammi ehitamist ja selle taha paisu rajamist. Paisu rajamisel ujutatakse üle hektarite kaupa maad, mida sealsed inimesed on kasutanud.

Saksamaal ja Soomes kasutatakse väga palju tuumaenergiat. Tuumaenergia tootmine on suhteliselt odav ja paljudes riikides perspektiivne. Kui ei juhtu mingeid õnnetusi, on tootmine ka suhteliselt ohutu. Tuumaenergias on tootmisel tekkivad jäätmed suureks keskkonnaohuks. Neid tuleb ladustada nii, et nad ei tekitaks ohtu inimestele ega keskkonnale. Soomes on tuumajäätmete ladestamiseks rajatud maa-alused tunnelid (ca 600-700 m sügavusele) graniiti, mis takistab radioaktiivsuse levikut. Alžeerias kasutatakse palju päikseenergiat, Variandi halvaks küljeks pidas töögrupp „päikseenergia põldude“ rajamist.


  • Jaga: