Prindi

Valmis Eesti suurim logistikaterminite sõnastik13.01.2014

 

Mitme kõrgkooli logistika valdkonna ekspertide töö tulemusel sai valmis veebipõhine eesti-inglis-vene logistika ja tarneahela juhtimise alane sõnastik, milles on ligi 2300 märksõna koos selgitavate fotode, jooniste ja videoklippidega.

Tegemist on esimese eesti keeles ilmunud logistikavaldkonna veebileksikoniga, mille koostamine kestis kaks aastat ja mis sisaldab peamisi valdkonna oskussõnu.

Autoriteks on Ain Tulvi Tallinna Tehnikakõrgkoolist, Ene-Mall Villemi ja Ott Koppel Tallinna Tehnikaülikoolist, Ain Kiisler Eesti Ettevõtluskoolist Mainor ja Marko Land Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustest.

Sõnastiku koostamisel osalenud Tallinna Tehnikakõrgkooli logistika ja majanduse õppetooli hoidja Ain Tulvi sõnul on 15 aasta jooksul, mil Eestis on logistikat õpetatud kõige suuremaks probleemiks olnud ühtse erialase sõnavara puudumine. „Sadu termineid on tuletatud töö käigus ilma mingisuguse aruteluta“, nentis ta. Teisalt kasutavad tegevlogistikud lubamatult palju inglisekeelset terminoloogiat ja seda sageli mitte õiges tähenduses. Nägime vajadust korrastada käibelolevaid termineid ja tuua keelde uusi oskussõnu, selgitas Tulvi.

Sõnastiku kasutajatena näevad koostajad eelkõige töötavaid logistikuid, üliõpilasi, kutsekoolide õpilasi ja lihtsalt logistikahuvilisi.

Sõnastik on kättesaadav veebileheküljel wiki.eek.ee

Projekt valmis Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toel.

 


  • Jaga: