Prindi

Jäätmetekke vähendamise nädal kajastus ka TTK tegemistes28.11.2014

Jäätmetekke vähendamise nädala puhul toimus 25.11.2014 TTKs avalik seminar. Kutsutud oli kogu koolipere ja plaan oli avada uksed ka linnakodanikele. Seepärast olid ka valitud teemad laiemat huvi pakkuvad. Esmalt käsitles TTK vilistlane ja TTÜ tarneahela juhtimise magistrant Maarja Nõmmets erinevaid tarneahela juhtimise kontseptsioone ja juhtimisstrateegiaid tuues välja keskkonnamõju ja muid probleeme.

Seejärel rääkis taastuvenergeetika spetsialist Raimo Oinus muutustest Eesti jäätmemajanduses peale suure prügipõletustehase avamist. Eestis tekib aastas ca 330 000 tonni olmejäätmeid. Neist suur osa, kolmandik, veetakse üle Eesti kokku ja põletatakse Iru Elektrijaamas, muutes jäätmed soojuseks ning elektrienergiaks. Ülejäänud jäätmetest suurem osa jõuab taaskasutusse, kümnendik maetakse prügilatesse. Ettekandes otsiti vastuseid küsimustele: Kas jäätmete põletamine on võrreldes prügilasse ladustamisega keskkonnasõbralikum? Kas jäätmete sorteerimisel on mõtet kui neist suur osa põletatakse? Kas kogu Eesti prügi Tallinnasse transportimine on mõistlik? Kas jäätmete import kütusena on räpane äri või on prügi kütus nagu iga teine, nt nafta või kivisüsi? Kuidas toimub jäätmete põletamine Iru Elektrijaamas ning milline on selle keskkonnamõju? Mida teha selleks, et jäätmeid tekiks vähem ning need leiaksid parima rakenduse?

Seminari lõpetas tehnoökoloogia õppetooli õppejõudude Viiu Sillaste, Agu Eensaare ja Monica Vilmsi ülevaade mõni nädal tagasi toimunud reisist Itaaliasse messile ECOMONDO, kus käsitleti jäätmekäitluse korraldust ja selle aasta aktuaalsed teemasid selles valdkonnas.

Jäätmetekke vähendamise nädala puhul said TTK töötajad ja üliõpilased tuua kogumiskasti puhtaid riideid ja mänguasju, seejärel toimus taaskasutusturg ja ülejäänud riided viiakse jagamiseks Ristiku põhikoolile.

Jäätmetekke vähendamise nädal    taaskasutus

 


  • Jaga: