Prindi

Jäätmetekke vähendamise nädal kutsub kaasa mõtlema20.11.2014

Tallinna Tehnikakõrgkooli aulas toimub teisipäeval, 25. novembril seoses jäätmetekke vähendamise nädalaga avalik seminar, kus kõne all on jäätmekäituse ja prüginduse aktuaalsed ja põletavad probleemid.

Päevakava:

Kl 12.30-14.00 „ Tarneahela juhtimine – ühisjooned keskkonnajuhtimisega ja võrdlus olelusringianalüüsiga“ – Maarja Nõmmets, TTÜ tarneahela juhtimise magistrant. Teema: tarneahela juhtimise kontseptsioon, osad, strateegiad ja strateegiline juhtimine, probleemid tarneahelas

Kl 14.00-15.30 „Kui me oma jäätmeid ise ära ei söö, siis kes see teine seda teeb?” – Raimo Oinus, taastuvenergeetika spetsialist. Eestis tekib aastas ca 330 000 tonni olmejäätmeid. Neist suur osa, kolmandik, veetakse üle Eesti kokku ja põletatakse Iru Elektrijaamas, muutes jäätmed soojuseks ning elektrienergiaks. Ülejäänud jäätmetest suurem osa jõuab taaskasutusse, kümnendik maetakse prügilatesse.

Ettekandes leiavad vastuse küsimused:

Kas jäätmete põletamine on võrreldes prügilasse ladustamisega keskkonnasõbralikum?

Kas jäätmete sorteerimisel on mõtet kui neist suur osa põletatakse?

Kas kogu Eesti prügi Tallinnasse transportimine on mõistlik?

Kas jäätmete import kütusena on räpane äri või on prügi kütus nagu iga teine, nt nafta või kivisüsi?

Kuidas toimub jäätmete põletamine Iru Elektrijaamas ning milline on selle keskkonnamõju?

Mida teha selleks, et jäätmeid tekiks vähem ning need leiaksid parima rakenduse?

Kl 15.30-15.50 „Jäätmekäitlus liinil Tallinn-Rimini-Tallinn“, Agu Eensaar, Viiu Sillaste, Monica Vilms TKK õppejõud. Jäätmekäitluse korraldus ja selle aasta aktuaalsed teemad messil ECOMONDO.

 

 

 


  • Jaga: